ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

Evropská unie pravděpodobně v červnu vyhlásí ve svém Věstníku finální znění již schváleného balíčku směrnic oběhového hospodářství.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) dlouhodobě podporuje změny, které nové směrnice přinášejí. Podporujeme zároveň nové evropské odpadové cíle. Ty jsou zaměřeny zejména na předcházení vzniku odpadů, co největší třídění, následné zpracování a recyklaci. Odpady chce Evropa nově vnímat především jako zdroje surovin pro další výrobu. To je pozitivní a vítáme to. ČAOH také dlouhodobě prosazuje legislativní změny, které by podpořily skutečnou recyklaci a přitom nedopadaly zbytečně zatěžujícím způsobem na obce (a občany), neboť ty jsou našimi dlouholetými zákazníky.

 

Mezi hlavní nástroje, které zajistí vyšší procenta finální recyklace, patří:

  • daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků, recyklátů, apod. (např. ve formě snížené DPH),
  • snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu,
  • a také závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval z určitého procenta recyklované výrobky

 

Tato opatření by jednoznačně vedla k navýšení zpracovatelských a recyklačních kapacit. Vedla by také ke zvýšení zájmu o výstupy z třídících a dotřiďovacích linek. ČAOH tyto a další pozitivní a motivační nástroje prosazuje dlouhodobě. Shrnuty jsou např. také v Desateru moderního odpadového hospodářství, které ČAOH a další oborové svazy prezentovaly jako vhodnou strategii k naplnění evropských cílů v ČR již na začátku tohoto roku. Inspirací k výše uvedeným nástrojům jsou jak zkušenosti členských firem ČAOH, tak doprovodné texty evropského balíčku oběhového hospodářství, kde jsou podobná opatření rovněž doporučována.

Další společností, která se chce v rámci ČAOH aktivně zapojit do prosazování třídění, recyklace a podpory nových evropských cílů, je společnost PLASTIC UNION a.s.


Skupina Plastic Union vstoupila do ČAOH

PLASTIC UNION a.s. je skupina firem zaměřených na komplexní zpracování plastových odpadů, jak průmyslových, tak komunálních a výrobu regranulátů s požadovanými technickými parametry. Námi upravené druhotné suroviny pak mohou být kvalitním vstupem pro výrobu konkrétních věcí určených pro spotřebitele. „V recyklaci odpadů vidíme smysl, potenciál a příležitost. Vstupem do ČAOH chceme po boku dalších členských společností podpořit jejich dosavadní snahy a přispět k prosazení rozumných a v praxi funkčních konceptů budoucího odpadového hospodářství,“ říká Robert Antoš ze společnosti PLASTIC UNION.

Ke zpracování plastových odpadů používá skupina PLASTIC UNION níže uvedené vlastní moderní technologie od renomovaných zahraničních výrobců:

- Drtící linky v konfiguraci shredder, rychloběžný mlýn

- Prací linky s flotační vanou, která odděluje plovoucí a neplovoucí frakci

- Zařízení na barevnou a druhovou separaci materiálů – optická a na základě rozdílného statického náboje

- Homogenizační sila až 10 m3

- Regranulační linky s vodokružní granulací a kontinuální filtrací taveniny

- Regranulační – compoundační linky s podvodní granulací a kontinuální filtrací taveniny s možností přesného dávkování aditiv, případně dalších přísad pro dosažení optimálních vlastností dodávaných regranulátů

- Moderní laboratorní vybavení

 

Společnost se v České republice zabývá následujícími službami, které dále postupně rozvíjí. Jedná se např. o:

- výrobu regranulátu

- regranulaci drtě či zbytků z výroby dodaných zákazníky

- barevnou či druhovou separaci materiálů dodaných zákazníky ( po vyspecifikování požadavků na optimální velikost frakce potřebnou pro jednotlivé technologie )

- výkup plastových odpadů z výroby

- výkup předtříděných odpadních plastů

 

Součástí skupiny PLASTIC UNION a.s. jsou tyto společnosti:

FOR PLASTIC a.s. – obchodní a vývojová firma v Ostravě

ANTAKA a.s. – pilotní výrobní firma v Hranicích na Moravě, ve které se ověřuje funkčnost, a zdokonalují se technologie pro zpracování plastu. 

PLASTIC ONE a.s. – výrobní firma v Ostravě

PLASTIC TWO a.s. – výrobní firma v Mostě

PLASTIC THREE a.s. – výrobní firma v Krupce, vybavená technologiemi na druhové třídění dutých obalů (PET, HDPE)

Bližší informace naleznete také na webu http://www.plasticunion.cz/.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..