Návrhy nových odpadových zákonů projedná Legislativní rada vlády. K předlohám trvají desítky rozporů s řadou míst.

Přes prázdninové měsíce ukončilo ministerstvo životního prostředí vnější připomínkové řízení ke čtyřem zákonům nové odpadové legislativy. Zákony byly předány k posouzení do Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení k novým odpadovým zákonům, konkrétně k zákonu o odpadech, k zákonu o vybraných výrobích s ukončenou životností, novele zákona o obalech a změnovému zákonu bylo zahájeno v dubnu. V květnu se ministertsvu životního prostředí sešlo přes cca 3000 připomínek, a to jen ze strany povinných připomínkovým míst. Řada dalších připomínek byla zaslána ze strany odborných svazů, asociací, případně nevládních organizací. Tyto připomínky doposud projednány a vypořádány nebyly.

Jednotlivé připomínky povinných připomínkových míst a postoje vybraných organizací je možné nalézt v tomto článku - K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst.

 

Rozpory trvají s řadou připomínkových míst

Po proběhlém připomínkovém řízení byly některé problematické části upraveny, což je pozitivní. Řada podstatných bodů však zůstala bez potřebné reakce a úpravy. Proto k předlohám stále trvají desítky zásadních rozporů s větším počtem připomínkových míst. Konkrétně lze k jednotlivým zákonům uvést, že rozpory trvají s následujícími organizacemi:

1)     Zákon o odpadech (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-odpady.pdf [ 2.95 MB, PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozpory:

 1. s Ministerstvem zemědělství,
 2. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR),
 3. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR),
 4. Hlavním městem Prahou,
 5. krajskými úřady Jihočeského,
 6. Jihomoravského,
 7. Karlovarského,
 8. Libereckého,
 9. Moravskoslezského,
 10. Olomouckého,
 11. Plzeňského,
 12. Středočeského
 13. Ústeckého kraje a 
 14. kraje Vysočina,
 15. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 16. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 17. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 18. Asociací malých a středních podniků (AMSP)

2)   Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-vuzu.pdf [ 3.74 MB, PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 5. Asociací malých a středních podniků (AMSP).

3)     Zákon o obalech (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-obaly.pdf [ 1.46 MB, PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS),
 5. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) a
 6. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR).

4)    Změnový zákon (vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-zmenovy.pdf [ 787.5 kB, PDF ]) - návrh změnového zákona je předkládán s rozpory s následujícími připomínkovými místy:

 1. Českomoravská konfederace odborových svazů,
 2. Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

Ke stažení – úplná znění návrhů zákonů s porovnáním textů před a po připomínkovém řízení

Pro přehlednost přinášíme úplná znění návrhů zákonů a změn v nich obsažených před a po připomínkovém řízení. Tyto dokumenty jsou ke stažení k dispozici zde:

odpady---zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 1.14 MB, PDF ]

vuzu---srovnani-pred-a-po-mpr.pdf [ 809.48 kB, PDF ]

obaly---zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 354.17 kB, PDF ]

zmenovy---zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 445.39 kB, PDF ]

 

Všechny další související dokumenty jsou k nalezení na stránkách databáze Úřadu vlády - Eklep, která obsahuje projednávanou legislativu.

 

Recyklace bohužel zatím stále zůstává bez potřebných podpůrných nástrojů

Jako klíčová se stále jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů na podporu recyklace do balíku navrhované odpadové legislativy. V tomto směru zatím bohužel MŽP předlohy, včetně změnového zákona, neupravilo, ikdyž tuto připomínku vznesl velmi vysoký počet připomínkových míst. Přitom objektivně není v této věci na co čekat.

S ohledem na potřebu zajištění nasměrování cca 1,43 milionu tun komunálních odpadů až do finální recyklace, a to v příštích 15 letech, se jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů do stávajícího balíku návrhů jako zásadní nutnost. Zcela zjednodušeně jde o to, že bez potřebného navýšení POPTÁVKY po produktech recyklace a tedy i po vytříděných druhotných surovinách, není reálné naplnit závazné evropské cíle. Přitom je třeba si zároveň říci, že splnitelné to je. Pokud se však přijmou i Evropou doporučovaná opatření na podporu recyklace (např. zde nebo zde). 

Ministerstvo bylo na tento zásadní aspekt upozorněno již v době probíhajícího připomínkového řízení v druhé půli dubna, a to v rámci otevřeného dopisu 19 svazů, asociací, firem a sdružení více než 2000 obcí a měst, adresovaného ministru Brabcovi. Téma se následně diskutovalo také v rámci tiskové konference přenášené Českou televizí.

Stávající zákon používáme cca 20 let. S tím novým to může být podobné. Cíle recyklace máme splnit za 15 let (dle závazných směrnic k roku 2035). Pro systémové fungování recyklace, včetně udržitelného odbytu recyklovaných výrobků je jednoznačně třeba upravit legislativu nutným směrem již nyní. Tento fakt jednoznačně vyjádřila velká část připomínkových míst - stávající návrhy zákonů mají v tomto směru bohužel stále zásadní nedostatky.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..