RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

Společnost RUMPOLD, člen České asociace odpadového hospodářství, v návaznosti na stále rostoucí odbyt paliv z odpadů, významně rozšířila svou linku na výrobu paliv z odpadů známých také pod zkratkou TAP (tuhá alternativní paliva).

RUMPOLD výrábí kvalitní paliva z odpadů již řadu let

Společnost RUMPOLD s.r.o. se zabývá výrobou tuhých alternativních paliv již více než šestnáct let. První výrobní linka byla zřízena v roce 2001 v provozně Kamenné Žehrovice nacházející se asi 40 km západně od Prahy. O pár let později byl provoz z kapacitních důvodů přesunut. V průmyslové zóně Mýta v Čechách společnost RUMPOLD s.r.o. vystavěla na zelené louce zcela nový závod specializující se pouze na výrobu alternativních paliv.

 

Využíváme odpady

Výroba tuhých alternativních paliv představuje jednu z možností jak efektivně znovu využít veškeré pevné a hořlavé složky odpadů jakými jsou například plasty (s výjimkou odpadů obsahujících PVC), textilie apod. Nejvíce odpadů proudí na výrobní linku z automobilového průmyslu, nemalý podíl ve skladbě zpracovávaných odpadů zaujímá rovněž skartace zboží zabaveného orgány Státní správy (padělky značkových výrobků apod.). Do svého rozšíření byla linka schopna ročně při dvousměnném celoročním provozu zpracovat cca 15.000 tun odpadu.

 

Společnost potřebovala zdvojnásobit kapacitu výrobní linky

Konzumní způsob dnešního života a stále rostoucí množství vyprodukovaného odpadu si žádají zpracovávání stále většího množství odpadů, na které předchozí kapacita linky přestávala stačit. Společnost se proto rozhodla na přelomu roku 2017/2018 provést stavební úpravy výrobní linky a umožnit tak zpracování až 30.000 tun odpadu během jednoho roku.

 

Výroba TAP ve zkratce

Proces výroby začíná okamžikem, kdy zákazník na provoz doveze odpad v hrubém stavu. Pomocí nakladače je pak odpad sypán přes indikátor kovu na dva dopravníky. Indikátor kovu má za úkol „objevit“ a vytřídit veškerý kov z odpadu, který by poškodil jak výrobní linku, tak i výsledný produkt – tuhé alternativní palivo.

Odpad zbavený kovových částí pokračuje do drtiče se síty. Pomocí rotorových nožů je zde odpad homogenizován a drcen na velikost, která odpovídá požadavku zákazníka (aktuálně cca 30 mm). V minulosti linka používala tzv. I. stupňové drcení. S rozšířením kapacity linky se přešlo na II. stupňové drcení. Takto nadrcený homogenní produkt dále pokračuje na výrobní lince do lisovacího kontejneru nebo je ponechán v neslisovaném stavu, opět dle požadavku zákazníka. Hotovým produktem je tuhé alternativní palivo, které je dodáváno zákazníkům, kterými jsou zejména cementárny a kotelny. Palivo může mít různé hodnoty výhřevnosti, podle potřeb daného energetického zdroje.

 

TAP je kvalitativně stálou surovinou pro energetiku, jeho odbyt roste

A jaké má tuhé alternativní palivo výhody? Průměrná výhřevnost jedné tuny tuhého alternativního paliva je cca 27 GJ, což je jednou tolik než má s výhřevností 15 GJ/t hnědé uhlí. Jedna tuna tuhého alternativního paliva nahradí cca 2 tuny uhlí. Za měsíc tak cementárna ušetří při používání tuhých alternativních paliv cca 1000 tun uhlí. Pro lepší představu – toto množství odpovídá jednomu až dvěma vlakům naloženým uhlím.

Nahrazení hnědého uhlí alternativními palivy tak představuje do budoucna jednu z výborných možností, jak se chovat ohleduplněji k životnímu prostředí a zanechat přírodu v co nejlepším stavu i pro příští generace. Tato cesta energetického využití odpadů je také zcela v souladu s myšlenkami a doporučeními evropského balíčku oběhového hospodářství.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů společnosti RUMPOLD

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC


Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

16. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

17. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

17. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..