Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Ke konci roku 2018 proběhla zajímavá odborná konference, organizovaná BID, zaměřená na téma aktuálně připravované nové odpadové legislativy v ČR. Jak samotný název napovídá, jedním z hlavních témat bylo vhodné nastavení nakládání s komunálními odpady v období dalších let. Konference se účastnila i Česká asociace odpadového hospodářství.

Na webu ČAOH nyní přinášíme videozáznam vystoupení Petra Havelky z ČAOH kombinovaný se samotnou prezentací s názvem „Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst“. 

 

Účastnila se řada obcí a měst

Na konferenci bylo mimo jiné pozitivní i to, že mezi účastníky jak v samotném panelu, tak v rámci návštěvníků, byla řada zástupců obcí a měst. To je velmi důležité, neboť v otázce nastavení legislativy nakládání s komunálními odpady logicky musí hrát obce a města klíčovou roli. Zúčastnění se na konferenci většinově shodli, že je pozitivní, že nové evropské směrnice jsou už finálně schváleny.

 

Vítáme, že evropské cíle jsou již definované

Cíle pro odpadové hospodářství na evropské úrovni jsou od června známy. V jednotlivých státech nyní začínají procesy úprav národních legislativ tak, aby cca do dvou let byly v souladu s novými směrnicemi. Zákony se budou nastavovat způsobem, aby členské státy byly schopné splnit nově definované evropské cíle orientované z velké části na recyklaci komunálních odpadů a omezení skládkování. Uvidíme, jestli tomu bude tak i v ČR (1,2). Mimo jiné byla na konferenci ze strany zástupců obcí a měst otevřena i otázka nutnosti posunu roku 2024 (české specifikum) a potřeba jeho harmonizace s nově přijatými evropskými cíli, jak k omezení skládkování, tak k zajištění zmíněné recyklace komunálních odpadů v roce 2035 (stanoviska zástupců obcí a měst z předchozí červnové konference viz zde).  

 

Jaké jsou v nových zákonech nástroje k podpoře skutečné finální recyklace?

Z dotazů nejen na této konferenci je však stále více zřejmé, že není úplně jasné, jakými nástroji chce nová odpadová legislativa zajistit to, aby komunální odpady postupně odkláněné ze skládek, byly systémově směrovány ke splnění evropských recyklačních cílů. Zajištění této potřeby nebude jednoduché ve většině států EU a Česká republika není výjimkou. Známé nástroje jako evropský cíl k omezení skládkování, případně skládkovací poplatek, jistě zajistí potřebný odklon odpadů ze skládek, o tom se racionálně nedá mnoho pochybovat.

Složitější otázka však je ta, jaké konkrétní nástroje přimějí nasměrovat komunální odpady odkloněné ze skládek směrem k potřebné recyklaci, a to v procentech požadovaných Evropou? Tedy ze současných cca 38% na plných 65% v roce 2035. Je zřejmé, že skládkovací poplatek samotný má jen velmi malou reálnou možnost nasměrovat odpady odkloněné ze skládek specificky na recyklaci. Tedy na cestu oběhového hospodářství, na cestu nakládání s druhotnými surovinami jako s materiálovými zdroji pro další výrobu.

Jiné nástroje, kromě skládkovacího poplatku a s ním nutně spojené třídící slevy, však zatím nejsou obsaženy v balíku nově navrhované české odpadové legislativy, ani v souvisejícím změnovém zákonu. Všímá si toho již řada odborníků a začínají si toho všímat i zástupci obcí a měst. Obce a města umí v ČR, ve spolupráci s odpadovými firmami, velmi dobře zajistit separaci odpadů a je zde stále potenciál ji navyšovat. To ale ke splnění evropských cílů nestačí. Musíme prostředí nastavit tak, aby se nám dařilo vytříděné druhotné suroviny skutečně zrecyklovat.

 

ČAOH je jedna z mála organizací, která navrhuje konkrétní nástroje pro podporu recyklace

V ČAOH si nutnou potřebu podpory finální recyklace velmi dobře uvědomujeme. Proto dlouhodobě žádáme o doplnění balíku nové odpadové legislativy o konkrétní nástroje, které v ČR vytvoří silnější, dlouhodobou a zdravou poptávku po vytříděných druhotných surovinách (více viz zde). Nástroje, které skutečně budou dávat logiku a budou uvěřitelné v tom, že mají potenciál pomoci ČR ke splnění evropských recyklačních cílů.

V prezentaci ČAOH a v samotném "Desateru moderního odpadového hospodářství" tyto nástroje ČAOH pojmenovává a žádá o jejich prosazení. Desatero je návrhem vyvážené budoucnosti odpadového hospodářství, která v sobě zahrnuje jak prevenci, třídění, recyklaci, tak energetické využití odpadů a také omezení skládkování. To vše směrem ke splnění evropských cílů při akceptovatelném a co nejmenším zatížení původců odpadů (obcí a měst i firem). Na textu samotného Desatera se již před rokem shodly další velmi důležité oborové svazy, jako je Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS) a Sdružení komunálních služeb (SKS), které tyto body společně s ČAOH veřejně prezentovaly na tiskové konferenci – (viz zde).

 

Videozáznam celé prezentace Petra Havelky z ČAOH z konference "Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024" je k dispozici pod tímto odkazem

 

Samotná prezentace v pdf je k dispozici zde:Čaoh---odpady-bid2018.pdf [ 1.89 MB, PDF ]

Desatero moderního odpadového hospodářství je k dispozici pod tímto odkazem


 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCCPodařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..