Zeptali jsme se: Plastic Union – zpracování a recyklace plastů v ČR

Skupina společností Plastic Union v ČR patří mezi ty, kteří to myslí s recyklací skutečně vážně, nenaříkají, ale dělají pro svou vizi konkrétní kroky jak u sebe, tak v komunikaci s dalšími partnery. Skupina rovněž v tomto roce, podobně jako další recyklační firmy, vstoupila do České asociace odpadového hospodářství, aby podpořila její praktické návrhy na posílení skutečné recyklace a principů oběhového hospodářství. Jak Plastic Union vidí současnost a vhodnou budoucnost odpadového hospodářství se Petr Havelka zeptal statutárního ředitele Radima Hofrichtera.

 

Ze samotného názvu vaší skupiny plyne, že středobodem vašeho zájmu jsou plasty. Je to tak? Jak dlouho jste na trhu a čím se vaše skupina firem zabývá?

Ano, je to tak. Vracíme plasty do života. Na trhu působíme necelé dva roky a vstoupili jsme na něj především proto, abychom přinášeli ekologické inovace v oblasti recyklace plastových komunálních odpadů. Díky naší unikátní technologii se o plasty staráme komplexně: od jejich výkupu, ručního dotřídění, přes drcení, odstranění nečistot praním, separaci dle typu a barvy, až po regranulaci a následný prodej regranulátu. To, co děláme, je skutečnou a ekologickou recyklací. Kromě toho se zabýváme také výzkumem.

 

Zmínil jste, že máte již několik provozoven v ČR. Pokrývá tedy vaše činnost aktuálně celé území, nebo působíte pouze regionálně?

Naše provozy se nacházejí na severní Moravě, ale nepůsobíme pouze regionálně. Už nyní nakupujeme plasty v celé Evropě a naše výrobky prodáváme po celém světě. Nevylučujeme rozšíření našich provozů a navýšení kapacit. Aktuálně pracujeme na tom, abychom od dodavatelů získávali další druhy plastů, především ty tvrdé z komunálního odpadu, které často dosud končí na skládce nebo ve spalovně místo v recyklačním zařízení.


Jaké konkrétní odpady vás na trhu druhotných surovin zajímají? Víme, že plasty, ale těch je řada druhů. Odbyt jakých plastů můžete svozovým firmám a dotřiďovacím linkám nabídnout? Případně kolik toho dokážete zpracovat? 

Vykupujeme jakékoliv tříděné i netříděné tvrdé plasty. Zpracovatelská kapacita našich zařízení je 1 000 tun měsíčně, přičemž v blízké budoucnosti předpokládáme navýšení na 2 000 tun.


Vaše skupina má také inovační centrum. Na čem pracujete? 

V našem inovačním centru, které je součástí společnosti ANTAKA, pracujeme na výzkumu a inovacích za účelem maximálního využití všech typů plastů, které lidé třídí do žlutých popelnic. Jednoduše řečeno zkoumáme to, jak lépe třídit a následně využít plastové odpady. Středem našeho zájmu je také vývoj kompozitních materiálů. Existuje i plastový odpad, který se nedá vyčistit, a končí tak ve spalovně nebo na skládce. Snažíme se proto vyvíjet nové kompozitní materiály složené z těchto jinak nevyužitelných plastů, které by mohly najít své uplatnění třeba ve stavebnictví.


Jak byste hodnotil situaci na trhu v ČR. Máte dostatek vstupních materiálů? Projevil se na vašem podnikání nějak zákaz importu odpadů do Číny? 

Aktuálně máme dostatek vstupních materiálů a naším záměrem je postupné navyšování zpracovatelské kapacity našich zařízení. I proto se aktuálně soustředíme na osvětu směrem k dodavatelům, aby se začali věnovat i třídění tvrdých plastů z komunálních odpadů. Co se týče zákazu importu odpadů do Číny, ovlivnilo nás to spíše pozitivně. Vstupní suroviny totiž zůstaly v České republice a končily v našich zařízeních. Nedává přeci smysl v rámci ekologie, aby plasty mířily k recyklaci přes půl světa.


Jak vnímáte letos Evropou schválený balíček oběhového hospodářství? Jak se to promítne na vaší činnosti. Souhlasíte s evropskými cíli?

Evropský balíček oběhového hospodářství je ambiciózní plán, který podporujeme. Balíček stanoví míru recyklace komunálního odpadu až na 65 % do roku 2035. My jsme do recyklačního byznysu vstoupili s optimismem a pro naplnění těchto cílů hledáme cesty, jak inovovat a přinášet nová a lepší řešení v oblasti třídění a recyklace plastových odpadů.

 

Co by podle vás, jakožto zpracovatelské a recyklační firmy, pomohlo citelnějšímu navýšení skutečné recyklace a navýšení odbytu recyklovaných výrobků? Jste například pro ze strany ČAOH navrhované zvýhodnění recyklátů a recyklovaných výrobků ve formě snížené DPH nebo pro závazek státu využívat recyklované výrobky ve veřejných zakázkách?

Pro navýšení skutečné recyklace se nabízí řada opatření. Prvním je postupná minimalizace skládkování a spalování recyklovatelných odpadů a odpadů, které se dají využít jako suroviny pro další výrobu. Důležité je pak také vytvoření podmínek pro rozvoj trhu s recyklovanými materiály, protože recyklační byznys potřebuje své odběratele. Jinak řečeno, poptávka je klíčový prvek pro rozvoj recyklace. Zde by měl sehrát svou úlohu stát stimulací trhu – dle návrhu ČAOH daňově, či dalšími podpůrnými programy pro využívání výrobků s podílem recyklátů. Neméně důležitým krokem je ale také osvěta veřejnosti a firem – nikoliv v třídění odpadů, protože v něm Češi excelují, ale v opětovném využití odpadů a možnostech využití recyklátů ve výrobě.  

 

Jak byste komentoval aktuální evropskou iniciativu k omezení jednorázových plastů? Pomohlo by recyklaci nějaké opatření ze strany výrobců obalů nebo samotných výrobků?

Za sebe i celou naši skupinu mohu říct, že omezení jednorázových plastů vítáme. Je to zcela logický krok. Když se nad tím totiž zamyslíme, tak bez brček nebo míchátek se ve skutečnosti obejdeme a nijak nás to neomezuje. Ale životnímu prostředí to pomůže a uleví zásadním způsobem.

Výrobci by se pak měli zamyslet nad tím, jaké materiály používají pro výrobu svých produktů.  Hotový výrobek by měl být recyklovatelný, snadno rozložitelný dle materiálů pro třídění a následnou recyklaci, nebo by pro něj měl být zajištěný zpětný odběr a opětovné využití.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..