ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je v ČR hlavním zastáncem efektivních nástrojů pro podporu skutečné recyklace jako je např. daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků. K jejím stávajícím cca 90 svozovým, zpracovatelským a recyklačním firmám z celé České republiky, které se k těmto myšlenkám hlásí, nově přibyly další aktivní společnosti. Ty, podobně jako ČAOH, vidí smysl v moderním pojetí evropské odpadové legislativy a jejích cílech zaměřených na třídění, recyklaci a další využití odpadů.

 

ČAOH přijala od letošního května do svých řad celkem 9 nových členských firem zabývajících se recyklací odpadů

V květnu vstoupila do ČAOH skupina českých společností Plastic Union zabývající se recyklací plastových odpadů. Ke skupině patří dalších pět společností (For Plastic, Antaka, Plastic one, Plastic two, Plastic three). V červnu se ČAOH rozšířila o společnosti TOMA RECYCLING a Mondeco, zabývající se rovněž recyklací, především plastových odpadů a dále o společnost STAVOSUR, jejíž prioritou je zejména recyklace papírových odpadů.

ČAOH je platným, stabilním a odborně vyváženým prvkem v sektoru odpadového hospodářství s více než 20 letou tradicí. Její názorové ukotvení je dáno širokými zkušenostmi rozsáhlé základny členských firem. Tyto firmy, ve spolupráci s městy a obcemi v ČR, vybudovaly za dvě desetiletí kvalitní odpadové hospodářství, které se může hrdě srovnávat s ostatními zeměmi EU a které se dále pozitivně vyvíjí. „Jako oborový svaz jsme čitelní a jasně říkáme, co sektor odpadového hospodářství potřebuje, abychom pokračovali v úspěších, které jsme jako ČR již dosáhli a abychom v budoucnu splnili cíle, které členským zemím nově vytyčila EU a které ČAOH plně podporuje,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. „Těší mě zájem řady recyklačních a zpracovatelských firem, i to že chápou a podporují dlouhodobou argumentaci a cíle ČAOH a chtějí naše společné úsilí aktivně podporovat. Nechtějí stát stranou. Prosazujeme cíle EU. My máme motivační řešení pro podporu recyklace a víme jak dosáhnout evropských cílů. Chceme a umíme jich dosáhnout tak, abychom využili pozitivní synergie a aby náklady a dopady na naše zákazníky, tedy obce, města i firmy byly co nejmenší.“

 

Přinášíme konkrétní návrhy pro podporu skutečné recyklace

ČAOH již předložila do odborné diskuze několik konkrétních nástrojů a opatření pro rozvoj recyklace v ČR. Jako klíčové vnímáme daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky např. ve formě snížené DPH. Dalším důležitým opatřením je závazek státu, aby ve veřejných zakázkách z určitého procenta využíval recyklované výrobky. V tomto směru činíme konkrétní kroky, aby se tyto nástroje doslaly do legislativy. Další opatření pro vhodné budoucí odpadové hospodářství shrnula ČAOH spolu s dvěma dalšími největšími oborovými svazy - Sdružením veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb do tzv. Desatera moderního odpadového hospodářství (také zde).


Do ČAOH vstupují další recyklační firmy

„Cíle a argumentace ČAOH jsou pro nás srozumitelné a jako recyklační firma víme, že mohou v praxi skutečně pomoci,“ říká Svatopluk Klézl člen představenstva společnosti TOMA RECYCLING a.s. Společnost TOMA RECYCLING a. s. vznikla v roce 2015 jako dceřiná společnost TOMA a.s. a byla založena za účelem vhodného způsobu nakládání s odpady, protože ochrana životního prostředí je pro společnost TOMA zásadní prioritou. „Recyklací plastových materiálů minimalizujeme dopad na životní prostředí. Při našem procesu se neustále snažíme chovat hospodárně a optimalizovat výrobní proces se současnou minimalizací produkce druhotných odpadů. Mimo jiné vykupujeme a zpracováváme PET lahve, ze kterých umíme vyrábět tzv. flakes pro další výrobu v rámci regranulace. Naše kvalitní PET regranuláty slouží k výrobě plastových produktů, které tak mohou nést označení „vyrobeno z recyklovaného materiálu“. Výhodou tohoto vstupního materiálu je zajímavá cena a možnost konečný produkt opět recyklovat. Vyrábí se mnoho barevných variant od čirého přes širokou škálu až do zcela tmavých provedení.“ Představuje stručně činnost společnosti pan Klézl.

Svozem, úpravou a recyklací odpadů, zejména plastových se zabývá česká společnost mondeco s.r.o. z Plzeňska, která se rovněž stala členem ČAOH. „Naše služby nabízíme jak podnikatelům, tak obcím i městům. Odpady svážíme, zpracováváme a připravujeme je pro další využití. Mimo jiné vyrábíme paliva z odpadů, která lze využít v energetických zdrojích jako náhradu primárních paliv,“ popisuje pan Martin Jirek, jednatel společnosti mondeco s.r.o. z Přeštic. „Chceme se aktivně zapojit do přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku v odpadovém hospodářství. Vzhledem k našim hlavním činnostem, jimiž jsou svoz a předúprava k dalšímu využití, se budeme nadále snažit o využití maximálního potenciálu druhotných surovin a odpadů obecně. Potřebujeme k tomu stabilní a smysluplné prostředí nastavené pozitivně k třídění a recyklaci. Souhlasíme s tím, co v odborné diskuzi říká ČAOH. I my podporujeme evropské cíle a vidíme cestu, jak je smysluplně realizovat. Proto vstupujeme do ČAOH.“

Společnost STAVOSUR spol. s r.o. působí v odpadovém hospodářství již od roku 2000 a zabývá se výkupem a zpracování druhotných surovin, zejména sběrového papíru. V roce 2012 se stala součástí Rakouské skupiny Prinzhorn Group, respektive její dceřiné společnosti Hamburger NZ s.r.o.  Od roku 2016 je vlastněna firmou Hamburger Recycling Group GmbH. Ta má své pobočky ve 12ti zemích a disponuje cca 1.3 mil. tun  sběrového papíru ročně. „Stavosur dodává papír k recyklaci zejména do vlastních papíren společnosti PG a se svým ročním objemem se řadí mezi přední hráče na českém trhu,“ vysvětluje pan Svatopluk Úředníček, jednatel společnosti Stavosur. Společnost Prinzhorn Group byla založena již v roce 1853 a stále pokračuje v rodinném způsobu vedení a vlastnictví firmy. Se svými 6 600 zaměstnanci v 15ti zemích  je  evropským lídrem na trhu s obaly, papírem a recyklací. „Papír je pro nás cenná druhotná surovina, kterou umíme velmi dobře recyklovat. I my chceme stát po boku úspěšných firem v ČAOH, které se podílí na prosazování vhodného způsobu zavedení oběhového hospodářství v České republice. Praktický pohled na věc, hájení tržního prostředí a podpora efektivní recyklace a využívání odpadů, to jsou hodnoty, které je třeba podpořit a hájit,“ doplňuje pan Úředníček.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..