Časopis Odpady: Výhody výroby a využití paliv z odpadů (TAP)

V prosincovém čísle časopisu Odpady proběhla diskuze k tématu reálných variant energetického využití části komunálních odpadů. Pan Jiří Vecka z Teplárenského sdružení obhajoval cestu energetického využití neupravených směsných komunálních odpadů v technologii roštových spaloven (ZEVO). Petr Bielan z městské společnosti OZO Ostrava komentoval výhody využití paliv z upravených a tříděných odpadů, po oddělení složek uplatnitelných v recyklaci. Technologie výroby a využití TAP jsou podporovány i ze strany EU, a to i dotačně, neboť jsou v souladu s celkovým konceptem oběhového hospodářství

Plný text článku lze nalézt v prosincovém čísle časopisu odpady. Komentář Petra Bielana ze společnosti OZO Ostrava je uvedenem níže v textu.


Jaké jsou zásadní rozdíly mezi TAP z průmyslových a komunálních odpadů?

Výrobek „TAP – tuhé alternativní palivo“, je vyroben pro potřeby zákazníka podle jeho požadavků. Není důležité z jakých odpadů je složen, ale zda plní požadovaná kritéria. Odpady z průmyslových výrob jsou často zdrojem jednodruhových materiálů a jejich kvalita bývá stálá až do změny ve výrobě. Komunální odpady jsou více heterogenní. Čím je vstupní materiál různorodější, tím je technologie výroby TAP složitější, aby v procesu výroby došlo k odstranění nežádoucích příměsí. Na druhou stranu taková technologie pak umožní využívat širší škálu odpadů. Často proto dochází k použití obou zdrojů odpadů, průmyslových i komunálních, pro výrobu TAP. Jak jsem již řekl, základem je vyhovět požadavkům zákazníka.


Jak vidíte možnosti na využití tuhého alternativního paliva vyrobeného z komunálních odpadů v teplárnách?

Použití TAP v teplárnách je možnou alternativou k náhradě uhlí. Aby k tomu došlo, musí být splněny všechny podmínky v dané lokalitě, kde se taková technologie postaví. Musí být zajištěny dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi teplárnou a výrobnou TAP. Zde se řeší cena a kvalita TAP. Pak musí být technologie v teplárně vhodná pro použití TAP z hlediska provozu kotle a ochrany životního prostředí. Není jednotný recept a vždy se jedná o lokální řešení. Takových případů, obchodních vztahů odpadového sektoru s teplárenskými firmami jsou desítky v zemích, jako je Německo, Rakousko, Švédsko. Poslední postavenou technologií je fluidní multipalivový kotel v Polském Zabrze, kde jedním z dodavatelů TAP je městská odpadová firma z Katowic. Hezkým případem je i městská společnost v Linci, která vlastní jak technologii třídění, tak i teplárnu. Např. firma Vyncke právě uvádí do provozu energetickou jednotku na TAP u Scheffieldu. Součástí je i úpravna odpadů.


Jste s nějakou teplárnou v jednání. Mají o ně (alespoň předběžný) zájem, za jakých podmínek?

Česká republika v této oblasti mnoho let zbytečně přešlapuje na místě. Je nám jasné, že odklonit odpady ze skládky je možné jen do energetiky, ale nejsou k tomu vytvořené podmínky. Zejména ekonomické a legislativní. To ale znamená odpady zdražit na skládkách. Takže mohu konstatovat, že jednání probíhají nejen s teplárnami, ale i s výrobci kotlů, kde spolupracujeme na vývoji technologií. Již dnes vynakládáme finanční prostředky na praktické zkoušky a v podstatě jsme připraveni investovat na všech stranách. Podmínky technologické jsou až na drobnosti dojednány. Máme i určitý rámec ekonomických podmínek. Máme i stavební povolení a čekáme na legislativní vývoj.


Existuje v ČR dostatečná kapacita pro využití TAP vyrobených z komunálních odpadů? Musí to být fluidní kotle, nebo už jsou technologie tak daleko, že by se toto palivo mohlo pálit běžně?

Takových teplárenských technologií, které jsou schopny přijímat TAP, jsou v ČR v současné chvíli jednotky. Určité oživení zájmu o TAP přineslo zdražení emisních povolenek CO2 – TAP představují zhruba 25% úsporu na tunu v povolence, oproti uhlí. Plánují se další dva kotle na Moravě, tím by se částečně vyřešil odklon odpadů ze skládky. Fluidní kotle, s ohledem na jejich rošt, potřebují upravené odpady, kde je nízká popelnatost. Takže lze jednoduše říci, že je podmínkou upravit odpad do podoby TAP pro jejich využití ve fluidním kotli. Musím však zmínit, že spolupracujeme s firmou Vyncke, která vyrábí roštový kotel na TAP. Jejich kotle jsou s nižšími tepelnými výkony, které jsou  vhodné pro menší a střední teplárny. V těchto výkonech je tato technologie ekonomicky výhodnější než fluidní technologie. Rovněž spolupracujeme s firmou Kovostafluid, která vyrábí fluidní kotle na TAP. Na jejich technologii jsme v minulosti již provedli zkoušky.

Chceme-li odklonit odpady ze skládek, pak je nutno mít u energetiky otevřené dveře pro komunální odpady nebo pro upravené odpady do podoby TAP. U nás v Moravskoslezském kraji byly již tři pokusy vystavět ZEVO. Věnovali jsme nemalé prostředky do přípravy těchto projektů. Bohužel veřejnost vnímá jakékoli „spalovny“ ať už komunálních nebo nebezpečných odpadů velmi negativně. Tak i poslední projekt KIC byl ukončen. Cesta využití TAP se nám jeví jako reálná i po stránce přijetí veřejnosti. V rámci ČR je zapotřebí odklonit ze skládek zhruba 2 mil. tun odpadů ročně. Pokud se nové technologie energetického využití odpadů nepostaví, pak odklon odpadů ze skládek je jen zbožné přání a politická proklamace.

 

Zdroj: časopis Odpady 12/2019

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..