Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Redakce časopisu Pro města a obce položila několik velmi aktuálních otázek k tématu přípravy legislativy odpadového hospodářství v ČR v návaznosti na přijetí nových evropských směrnic. Ty mají jako hlavní cíl snižovat množství odpadů a více podpořit recyklaci a nakládání s odpady, jako se zdroji surovin pro další výrobu. Redakce položila Petru Havelkovi z Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) tři níže uvedené dotazy.

 

Je podle vás recyklace (nikoliv pouze třídění a sběr) odpadů obecně a komunálních zvláště v ČR dostatečná?

V ČR umíme dle statistik MŽP znovu využít přes 83 % odpadů z celkové produkce. To je velmi dobré číslo. U komunálních odpadů je to ale jen 38%. Zde tedy musíme přidat. A netýká se to jen ČR. Je to aktuální téma pro celou Evropu. Jsem rád, že na evropské úrovni se tyto věci již aktivně řeší. Pro nás je nyní podstatné, že byl letos schválen tzv. balíček oběhového hospodářství. Ten jasně stanoví cíle a jejich časování, ve kterém mají členské státy zajistit lepší nakládání s odpady. A recyklace hraje v těchto cílech klíčovou roli. K roku 2035 mají členské státy zajistit recyklaci 65% komunálních odpadů. Ke stejnému roku má zároveň klesnout míra skládkování komunálních odpadů na 10%. Je to splnitelné. Je však třeba hledat taková řešení, aby zvýšené náklady nenesly, jako doposud, zejména obce a města. Evropa chce více tlačit na samotné výrobce obalů a zboží.

 

Je podle vás vhodné, aby stát podporoval výrobu a využití recyklovaných výrobků např. vypisováním dotací, zvýhodňováním recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách apod.?

Ano, stát by měl k recyklaci zaujmout výrazně aktivnější postoj. Napomoci může řada nástrojů. Vámi zmíněné dotace však nevnímáme jako nejvhodnější cestu. Jsou to totiž často peníze investiční a nikoli provozní. Recyklační technologie nejsou drahé na pořízení, ale je třeba, aby se vyplatil jejich provoz. Klíčem je to, aby zde byla větší poptávka po recyklovaných výrobcích (více zde) a aby tyto výrobky byly i ekonomicky zajímavé a mohly efektivně soutěžit s výrobky z primárních surovin. A právě zde určitě může pomoci stát.

 

Jaké nástroje ke zvýšení podílu recyklace by u nás bylo vhodné více používat?

Jako ČAOH dlouhodobě doporučujeme tři základní nástroje k navýšení recyklace a postupně pro ně získáváme podporu (více zde). Pokud chce stát rozšířit kapacity recyklace, pak je vhodné snížit daňové zatížení na recyklované výrobky. To je možné udělat například v rámci snížené DPH. Doporučuje to i EU. Další velmi důležitý a funkční nástroj je veřejný závazek státu k tomu, aby z určitého procenta preferoval ve veřejných zakázkách recyklované výrobky. A třetí možný nástroj, který by sektoru recyklace významně pomohl, je snížení zdanění práce v tomto sektoru. Zde existuje velký prostor. Možnosti tu tedy jednoznačně jsou, je jen třeba, aby to stát myslel skutečně vážně. Někteří politici již pochopili potřebnost navrhovaných opatření a chtějí v tom být aktivní. Věřím, že se to v dohledné době podaří. Po nárůstu kapacit samotné recyklace vzroste logicky i poptávka po druhotných surovinách a kruh se tak uzavírá. To může funkční cirkulární ekonomika.

 

Zdroj: na webu České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) s využitím článku z časopisu Pro města a obce

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..