Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Papír pro recyklaci je významnou komoditou, zvláště nyní, kdy narůstá po celé Evropě včetně ČR poptávka po papírových výrobcích a obalových materiálech z druhotných vláken (preference před plastovými výrobky). Bohužel prodejní cena této komodity citelně klesla a v současnosti je velmi problematické sběrový papír udat za pozitivní hodnotu.

 

Důvody aktuálního stavu

Za kritickým propadem ceny stojí nejen dřívější uzavírání některých papíren v EU, ale zásadní vliv na propad cen a prohloubení krize mají zejména změny v oblasti exportu papíru pro recyklaci z Evropy do Číny. Čína v rámci ochrany vlastního trhu začala omezovat přijímání papíru pro recyklaci od konce roku 2017. Nejprve zavedla přísné kontroly kvality, následně zakázala import smíšeného papíru, snížila limit nepapírových příměsí dováženého papíru, uvalila 25% clo na import z USA apod. Vše vyvrcholilo současnou situací, kdy jsou dovozní licence na dovoz papíru pro recyklaci vydávány velmi omezeně a v roce 2020 se dokonce očekává zastavení veškerého importu papíru pro recyklaci do Číny.

 

Vytříděného papíru je dočasný přebytek

Všechny tyto skutečnosti způsobily, že papír pro recyklaci přesytil sběrný trh v celé Evropě. Značné přebytky sběrového papíru se tak vrší v přeplněných evropských přístavech, ale i v provozovnách po celé Evropě. S očekáváným absolutním zákazem vývozu papíru do Číny hrozí, že v evropských přístavech zůstanou další 3 mil tun papíru pro recyklaci. Snaha o export sběrového papíru do jiných asijských zemí prozatím nevychází tak, jak se předpokládalo. Pozitivní je, že se v zemích EU plánují a realizují nové papírenské kapacity pro recyklaci papíru. V nejbližší budoucnosti jsou naplánované nové papírenské stroje na sběrový papír v Německu a na Slovensku.

 

Evropa má snahu o systémové řešení, receptem má být podpora recyklace

Aktuální stav, nedostatečné kapacity pro zpracování papíru pro recyklaci do finálních výrobků a pouze pozvolna se navyšující poptávka po recyklovaných výrobcích – po produktech recyklace, řeší Evropa legislativou a cíli pro zodpovědnější nakládání s odpady jako se zdroji surovin. Přispět mají závazné evropské recyklační cíle vyplývající z balíčku cirkulární ekonomiky (směrnice CEP - circular economy package) a ze zákazu používání jednorázových plastů (směrnice SUP - single use plastics). Přispět mají také požadavky na eko a bio design, aby byla navýšena mimo jiné i poptávka a spotřeba papírů a lepenky z druhotných materiálů. Evropská komise i Evropský parlament rovněž doporučují členským státům podporu recyklace formou daňového zvýhodnění. Papírenský průmysl by tak měl mít lepší odbyt pro výrobky z finální recyklace, ze sběrového papíru.

 

V ČR umíme i ve srovnání s EU velmi dobře třídit, i zde však chybí recyklační kapacity

Česká republika, stejně jako zbytek států Evropská unie, se připravuje na splnění recyklačních cílů a požadavků vyplývajících z unijních směrnic CEP a SUP. Systém třídění obalových odpadů má ČR velmi kvalitně nastaven a dosahuje celoevropsky velmi dobrých výsledků. Povinný sběr odpadů papíru spolu s plasty, sklem a kovy byl v obcích zaveden už před několika lety. V roce 2018 byla podle dat MŽP míra recyklace odpadu papíru, skla, plastů, kovů pocházejících z domácností a podobného odpadu 52,1 procentní. Splňovala tedy cíl v oblasti komunálních odpadů dle Plánu odpadového hospodářství ČR na zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo. Konkrétně papíru vytřídili občané v roce 2018 33,6 kg na obyvatele a 85,6% papírových a lepenkových obalů bylo recyklováno (včetně exportu k recyklaci).

 

Nedostatečné recyklační kapacity dopadnou zejména na rozpočty obcí a měst

I Českou republiku však světový přebytek papíru pro recyklaci zasáhl velmi citelně, stejně jako ostatní vývozní země - s nízkými recyklačními kapacitami (např. Německo, Rakousko, Polsko).  Nabídka převyšující poptávku dopadá zejména na náklady obecního sběru (více v této reportáži ČT). Pro odpadové společnosti je stále náročnější udat tuto komoditu dále ke zpracování, k recyklaci, což se negativně projevuje na prodejní ceně sběrového papíru. Pokles cen a v podstatě finanční nevýhoda nutí odpadové společnosti, jak ve vlastnictví obcí a měst, tak privátní, ke zdražování poskytovaných služeb obcím. Obce a města se tímto doposud snažily pečlivě plnit Plán odpadového hospodářství ČR a předepsané cíle. Je zřejmé, že řešení situace není v omezení třídění a recyklace, ale ve zcela nezbytné změně podmínek pro recyklaci, v její systémové podpoře. Klíčem k funkční recyklaci je POPTÁVKA po produktech recyklace...

 

Pomůže s tím nová odpadová legislativa?

Situaci nepomáhá ani aktuálně navrhované znění nové odpadové legislativy, které sice již prošlo, byť s problémy a napodruhé, projednáním ve vládě. Celý balík čtyř zákonů nové odpadové legislativy, ani obsažený změnový zákon, však bohužel reálnou podporu finální recyklaci prakticky neřeší. Jak již opakovaně padlo i na půdě Sněmovny,  Senátu, i na odborných akcích, návrhy neobsahují potřebné nástroje na podporu recyklace (také zde). Situace v západních státech EU navíc jasně ukazuje, že ani opakovaně ministerstvem zdůrazňovaný navýšený skládkovací poplatek nemá prakticky žádný vztah k nezbytnému navýšení recyklačních kapacit komunálních odpadů. Jak média v posledních dvou letech opakovaně informovala, byly to z velké části právě západní státy, které namísto skutečné recyklace, spíše vyvážely odpady tzv. za moře, případně je spalovaly ve spalovnách (ZEVO). Ano, navýšený skládkovací poplatek s jistotou dokáže odklonit odpady ze skládek, například do zmíněných spaloven, to jednoznačně ano, nepodporuje však jejich nasměrování do recyklace. 

Aktuálně navrhovaný balík nové odpadové legislativy tak zatím bohužel nemá potenciál vést ČR směrem ke splnění evropských cílů. ČR se přitom, stejně jako ostatní státy, zavázala, že do roku 2035, tedy již za necelých 15 let, bude systematicky využívat minimálně 65 % svých komunálních odpadů ve finální recyklaci, tedy v recyklovaných výrobcích a v recyklátech. Je třeba co nejdříve nastavit legislativu tak, aby jsme za daný časový úsek 15 let dokázali uplatnit v recyklaci o 1, 43 milionů tun komunálních odpadů ročně více, než dnes (9-ti letý průměr produkce komunálních odpadů za ČR je dle MŽP 5,3 mil tun; dle ČSÚ a Eurostatu 3,2 mil tun, více zde ).

Odborníci a recyklační firmy sdružení v rámci odborné pracovní skupiny RecHelp dali dohromady souhrn 11 konkrétních nástrojů a opatření, která je nutné co nejdříve doplnit buď do stávajícího balíku nové odpadové legislativy, nebo do související národní legislativy (daňové zvýhodnění, zelené veřejné zakázky, apod.). Aktuálně již není čas na to, říkat, proč by to nešlo nebo že je to příliš náročné, a podobné další známé komentáře politiků. I pro obce je nepochybně náročné platit stále vyšší poplatky za odpady, je tedy zřejmé, že systém je třeba funkčně nastavit co nejdříve. Závazné cíle jsou stanoveny, aktivně je podpořily všechny evropské státy do jednoho. Čas na jejich splnění nám již běží. Recyklační cíle se budou vykazovat a kontrolovat v letech 2025, 2030 a 2035. Při jejich nesplnění je zřejmé, že EU může ČR sankcionovat.

Je potřeba zdůraznit, že nutnou změnu neděláme z obavy z finančních sakncí a že to není jen o nějakém plnění "vymyšlených umělých" cílů. Celoevropská snaha o změnu dosavadního neudržitelného nastavení kontinuální spotřeby surovin, bez jejich systémového navracení do oběhu, je objektivně nutná. I nová Evropská komise zdůraznila, že myšlenky a cíle oběhového hospodářství jsou jednou z nejvyšších priorit jejího mandátu. Objektivně není vhodné hledat cestu jak tuto evropskou snahu o funkční recyklaci obejít, bylo by spíše vhodné najít reálnou a funkční cestu, jak jí naplnit. A to co nejdříve, včera už bylo pozdě.

  

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..