Diskuze na Hospodářském výboru potvrdila zásadní potřebu transparentního projednání odpadové legislativy

Dne 10. června proběhlo v Hospodářském výboru Poslencké sněmovny projednání návrhů nových odpadových zákonů. Tento výbor se zasadil o to, aby u projednání byla poprvé také veřejnost tak, jako je tomu u ostatních zákonů. Dosavadní projednání totiž u tohoto balíku z dílny MŽP probíhalo díky rozhodnutí vládních poslanců z výboru pro ŽP s vyloučením veřejnosti.

Informace z jednání Hospodářského výboru k nové odpadové legislativě:

 

1) Účast odborné veřejnosti byla velmi vysoká. Někteří návštěvníci čekali i na chodbě. Hospodářský výbor, na rozdíl od výboru pro ŽP, nevyloučil veřejnost, a proto se poprvé mohla vést i velmi zajímavá věcná diskuze. Aktivity a dopisy, které v posledních týdnech činila řada subjektů s cílem prosadit, aby odpadová legislativa byla projednávána transparentně, tedy padly na úrodnou půdu (část z odeslaných dopisů do Poslanecké sněmovny je k dispozici zde. Nakonec se diskuze k odpadové legislativě na Hospodářském výboru protáhla násobně více, než bylo plánováno v programu a byla velmi zajímavá a věcná.

2) Znovu bylo řečeno, že ministerstvem navrhovaná třídící sleva je prakticky nedosažitelná pro drtivou většinu obcí. Tedy to, co většina profesních svazů říká cca již rok (názor obecních společností a konkrétní důvody nefunkčnosti návrhu MŽP zde a zde). Dva celorepublikové obecní svazy k tomuto komunikovaly s více než 2700 obcí, jejich dopis viz zde. Bylo zřejmé, že více méně nic neřeší ani nedávný pozměňovací návrh poslance Schillera, který kosmeticky upravoval třídící slevu a posouval ji mírně v čase. Problémy s třídící slevou už konečně uznalo i MŽP a přítomné poslance informovalo, že má připraven pozměňovací návrh, který danou věc řeší zcela nově. Bohužel stále MŽP nebere v úvahu pozměňovací návrh, který navrhují samotné obce a města, resp. jejich obecní svazy a který má i odbornou podporu samotných městkých a obecních firem, které budou muset fyzicky nakládat s odpady tak, aby obce mohly splnit stanovené evropské cíle (více viz zde a zde).

3) Opět bylo na jednání mnohokrát sděleno, že balík navrhované legislativy neobsahuje potřebné nástroje na podporu recyklace. Bylo sděleno i varování, že ČR s takovouto legislativou nemá šanci splnit závazné evropské recyklační cíle. Bylo uvedeno varování, že odpady by měly být systémově směrovány na recyklaci, aby nekončily v případných nadměrných kapacitách technologií umístěných níže v evropské hierarchii. Ze strany poslanců byla zmíněna i pracovní skupina RecHelp, která zatím jako jediná navrhla sérii konkrétních opatření pro podporu recyklace. V této věci byl dokonce některými poslanci odeslán dopis na premiéra Andreje Babiše.

4) Poslanci upozornili na problém s tím, že narozdíl od jiných států, ČR kupodivu nechce zaslat nový odpadový zákon na notifikaci do EU (více zde). To může v konečném důsledku znamenat i neplatnost zákona. MŽP však stále obhajuje, že ČR svůj zákon notifikovat nemusí.

5) Zástupci HK a SP ČR opět uvedli podporu původnímu znění zákonů s tím, že poslance vyzvali, aby je schválili v tomto původním znění. Zástupce SP ČR byl následně zákonodárci kritizován za to, že poslancům dává takovéto doporučení, když je evidentní že se k potřebě nutných změn vede takto vážná diskuze. Zástupce SP ČR byl také vyzván, že by poslancům neměl radit, jak mají hodnotit zákony, neboť ono hodnocení vzejde právě z proběhlé legislativní diskuze.

6) Zajímavé a pro mnohé překvapující bylo to, že při hlasování na výboru prošel pozměňovací návrh poslance Dolínka, který proti opakovaně sdělené vůli obecních svazů, konkrétně Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR zavádí omezení skládkování z roku 2030 již v roce 2028 (pozn.: směrnice EU ke skládkám, konkrétně článek 5 odst. 5 stanoví omezení skládkování na 10% k roku 2035). I na jednání Hospodářského výboru u tohoto bodu opět zopakovala náměstkyně ministra Brabce, Berenika Peštová, že posun na jakýkoli dřívější termín není akceptovatelný  pro obce a města. Jsou to právě obce a města, které skoro celé citelně navýšené náklady zaplatí buď z obecních rozpočtů nebo z peněženek občanů.

7) Z agendy zákona o výrobcích s ukončenou životností byla velmi zajímavě a pozitivně diskutována potřeba prosazení „čínské zdi“, tedy oddělení kolektivního systému a zpracovatele, jako nezbytného protržního nástroje (viz zde, více k čínské zdi zde). Na klasickou repliku paní náměstkyně, že čínská zeď je sice potřebný a nutný nástroj (k jehož jednoznačnému doplnění do zákona se MŽP v posledních letech zavázalo i vůči poslancům - viz zde), ale že jej tam MŽP nenavrhuje kvůli riziku arbitráže, byla paní náměstkyně upozorněna na to, že čínská zeď byla zcela standardně zavedena nově v řadě dalších států, včetně sousedního Slovenska a nikde k žádné arbitráži nedošlo. Navíc padl od poslanců velmi rozumný návrh na to, aby riziko arbitráže bylo zcela vyloučeno tím, že se k zavedení čínské zdi přidá přechodné období (1 – 2 let). Na to už nebylo moc co dodat, toto se jeví jako velmi logické řešení.

8) Vybrané body v nastavení zákona o výrobcích s ukončenou životností a zejména některé podivné pozměňovací návrhy vládních poslanců kritizoval aktuálně dokonce i antimonopolní úřad - jeho dopis viz zde a zde článek na serveru Aktuálně.cz

9) Zajímavá debata byla i k zákonu o obalech. Zde se klasicky řešila zejména otázka záloh na PET lahve a otázka monopolu AOS.

10) Řešil se i změnový zákon. Výborem prošel jeden pozměňovací návrh, který ČAOH dlouhodobě podporuje a podpořila jej i na jednání výboru a který mění zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby se při zadávání více zohledňovalo využívání environmentálně příznivých výrobků, tedy i výrobků recyklovaných. Tento pozměňovací návrh samozřejmě vážný problém se stávající nepodporou recyklace ze strany státu nespasí, ale je to nepochybně  krok správným směrem. Na Hospodářském výboru jsme jako ČAOH dále hlasitě upozornili, že je zcela nezbytné prosadit i další nástroje na podporu recyklace, např. sníženou DPH na recyklované výrobky. Mimo jiné bylo sděleno, že když stát dokáže poměrně velmi rychle snížit DPH u piva, je to jistě možné i u recyklace, kde navíc máme na rozdíl od piva, velmi vysoké závazné cíle, kterých musíme jako ČR dosáhnout. Bylo rovněž sděleno, že je s podivem, že Výbor pro životní prostředí neodhlasoval díky vládním poslancům zcela žádný z řady pozměňovacích návrhů na podporu recyklace (více zde). A to je už skutečně k zamyšlení.

 

Pro druhé čtení byl stanoven pevný termín

Závěrem jedna důležitá informace. Na termín 17.6. od 14:30 hodin bylo pevně stanoveno projednávání odpadové legislativy ve druhém čtení na plénu Poslancké sněmovny.

Pokud budou zákony shledány jako kvalitní a přínosné pro ČR a pro plnění závazných cílů, budou poslány do třetího čtení. Pokud bude k zákonům pokračovat dosavadní široká kritika a poslanci zváží, že je skutečně třeba je doplnit, aby mohly Českou republiku dovést ke splnění závazných cílů, mohou být zákony vráceny zpět do výborů k nutnému doplnění. Například k nutnému doplnění tolik potřebných nástrojů na podporu recyklace....

 

Ke stažení

dopis UOHS - dopis-uohs.pdf [ 1.67 MB, PDF ]

dopis na premiéra Babiše k tomu, že nová odpadové legislativa nepodporuje recyklaci - 31rechelp-krutakova-dopis-na-premiera-zadost-o-zrizeni-pracovni-skupinyf.pdf [ 4.7 MB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Související články

Časopis Pro města a obce: Zákon o odpadech dopadne na rozpočty obcí, navýšený poplatek však nepomáhá recyklaci

Na co vlastně čeká stát, kdy začne s podporou recyklace? Připomínka UZS k veřejným zakázkám. Připomínce opět nevyhověno...

Situace ve výborech + Videokonference BID k aktuální situaci v nové odpadové legislativě

Odpadové firmy ve vlastnictví obcí a měst varují před chybným nastavením návrhu zákona, obecní svazy hledají řešení

Deník: Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH k nové odpadové legislativě

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

Jak poslanci komentovali návrh nové odpadové legislativy v prvním čtení? Kde jsou nejvážnější chyby a nedostatky?

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..