Jak je to s recyklací dřeva v České republice?

V průběhu září byly pro širokou laickou i odbornou veřejnost Českou akademií zemědělských věd a Platformou pro bioekonomiku České republiky uspořádány workshopy tématicky zaměřené na recyklaci dřeva. Významným přispěvatelem do problematiky byla společnost Kronospan CR, spol. s. r. o. (dále „Kronospan“) - člen České asociace odpadového hospodářství, největší zpracovatel dřevního recyklátu v ČR a zároveň přední světový výrobce desek na bázi dřeva.

Přednášky z uvedené odborné akce jsou k dispozici pod tímto odkazem (prezentace ke stažení zde).

 

KRONOSPAN - největší recyklátor dřeva v ČR

Společnost Kronospan má v dřevařském průmyslu nezastupitelnou roli. Výrobky Kronospanu nacházejí uplatnění v nábytkářské výrobě, v truhlářství, nebo ve stavebnictví (více o společnosti zde a také na jejich novém webu). Ve své výrobě společnost Kronospan materiálově využívá recyklát, tj. stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek a velkoobjemový dřevní odpad. Společnost Kronospan  odebírá materiál pro recyklaci jak od odpadářských společností, ale také od stavebních společností, od výrobců nábytku, truhlářů, od sběrných dvorů i řízených skladů obcí a měst. Konkrétně je odebírán obalový materiál (palety, dřevěné obaly, bedny), stavební dříví (trámy, desky), truhlářské zbytky, částečně i starý nábytek, dřevěné zbytky z výroby nábytku, stará interiérová vybavení na bázi dřeva apod.

Materiálové využití tohoto „starého“ dřeva a výroba nových plnohodnotných výrobků, jako dřevotřískových a laminovaných desek, probíhá s využitím moderních pokročilých technologií, které splňují požadavky nejlepších dostupných technik (BAT).

Společnost mezi prvními v Evropě přenáší do praxe strategické a informační trendy a provádí investice zlepšující a zefektivňující proces výroby (emise škodlivých látek, hlukové emise, prašnost, logistika, apod.). Kronospan neustále vyvíjí a zdokonaluje své produkty. Ve své snaze o maximálně pozitivní přínos na životní prostředí provedl v poslední době investice v hodnotě 1,2 miliardy korun vedoucí ke snížení emisí prachu (o 94 %) a snížení celkových emisí (o 60 %). Fotografie moderního provozu lze prohlédnout zde - (foto1, foto2, foto3, foto4)

Jak říká ekolog společnosti, Ing. Rostislav Habán: „Zodpovědnost vůči životnímu prostředí bereme opravdu vážně. Společnost Kronospan je již nyní připravena na nové evropské legislativní opatření omezující ukládání komunálního odpadu na skládky od roku 2030 (resp. 2035 - článek 5 odst. 5 směrnice). Svou činností se podílíme na nastavení pravidel pro třídění odpadů, zejména pak vysokými požadavky na kvalitu u našich dodavatelů dosahujeme kvalitního sběru a třídění odpadního dřeva. Navíc samotným nahrazením tzv. „rostlého dřeva“ recyklovaným, získáme značnou energetickou úsporu, plynoucí z nižšího obsahu vlhkosti v recyklovaném dřevě oproti dřevu surovému. Dojde ke zrychlení procesu výroby a k poklesu významného množství vypouštěných skleníkových plynů. A to nemluvím ani o samotné záchraně stromů, které nemusí být pokáceny.“

 

Ing. Habána jsme se v ČAOH dále zeptali na následující dotazy

Pane inženýre, společnost Kronospan je brána jako dominantní zpracovatel v rámci likvidace dřeva z kůrovcové kalamity, jakým způsobem je nakládáno s tímto dřevem?

Společnost KRONOSPAN pomáhá likvidovat kůrovcovou kalamitu tím, že napadené dřevo používá při výrobě desek. Technologie v Jihlavě umožňuje zpracovat dřevo různé kvality, včetně dřeva napadeného kůrovcem.

Jaký je roční objem produkce společnosti a máte představu, kolik se výrobou recyklátů zachrání stromů, které nemusí být pokáceny?

Zpracováním dřevěného recyklátu v objemu 400 000 tun za rok uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a ročně tak zachráníme 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny.

V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že cirkulární ekonomika je nejlepší způsob nakládání s odpady. V současné době pracujeme na projektu, jehož realizací dojde k další úspoře 1 milionu tun oxidu uhličitého a ušetříme dalších 300 tisíc stromů.     

Jakou úlohu má nadace Dřevo pro život, jejímž spoluzakladatelem je společnost KRONOSPAN?

Posláním této nadace je osvěta v oblasti hospodaření se dřevem. Projekty Nadace dřevo pro život jsou zaměřeny na osvětu v oblasti našeho přírodního bohatství – dřeva, lesů a krajiny, jež nás obklopují. Z konkrétních projektů mohu uvést například vzdělávací program Lesní pedagogika nebo Do lesa s lesníkem.


"Česká republika má štěstí, že na našem uzemí je takto významná recyklační firma v oblasti využití odpadních dřevěných materiálů, jako je KRONOSPAN. Můžeme tak v této komoditě dosahovat nemalých podílů finální recyklace. Je však řada dalších druhotných surovin, které budeme muset vytřídit ještě v o poznání větším množství, než doposud a následně je také zrecyklovat. Nové evropské směrnice stanovily jasné recyklační cíle a jako Česká asociace odpadového hospodářství tyto cíle plně podporuje a hledáme cesty, jak dát odpadům a druhotným surovinám nový život. Sdružujeme řadu firem s podobným cílem. Jako ČAOH jsme aktuálně oborovým svazem, který v České republice sdružuje největší kapacitu recyklačních technologií pro zpracování druhotných surovin z odpadů. Jsem přesvědčen, že v další dekádě musí na našem uzemí vzniknout nové řádově statísícové kapacity pro recyklaci různých materiálových toků z komunálních odpadů. Hlavním spojovacím článkem dlouhodobě udržitelné recyklace je ale zdravě fungující poptávka po výstupech z recyklace. To je zároveň aktuální limitující prvek celého sektoru. Nyní musí být společnou legislativní prioritou hledat cesty k zajištění fungující poptávky alespoň na uzemí ČR," doplňuje za Českou asociaci odpadového hospodářství její výkonný ředitel Petr Havelka.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství(www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporujePodařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..