Odpadové firmy ve vlastnictví obcí a měst varují před chybným nastavením návrhu zákona, obecní svazy hledají řešení

Nově navrhovaná odpadová legislativa dle odborníků zcela nesmyslně zdražuje odpady zejména obcím a městům, což je nyní v době přicházející ekonomické krize alarmující zejména pro Poslaneckou sněmovnu. Právě tam se teď obrací zraky mnoha starostů, ale i odborníků z odpadového hospodářství. Sněmovna má ve výborech projednat návrhy nových odpadových zákonů. Ty ale provází široká kritika z mnoha stran. Ať už kvůli zcela chybějícím nástrojům na podporu recyklace, zbytečně vysokému zdražení, nefunkční třídící slevě, apod.

 

Tohle tam nefunguje

Obce a města kritizují zejména zcela nefunkční třídící slevu, kterou přitom ministerstvo dlouhodobě označovalo za jeden z hlavních motivačních nástrojů a pilířů návrhu zákona (dopis obecních svazů zde). Nedávno se prokázalo, že drtivá většina obcí na ministerstvem životního prostředí navrženou třídící slevu ani s úsilím nedosáhne, a to již v roce 2022. K čemu pak takový nástroj? Obce dále kritizují citelné ekonomické dopady, které se na obce blíží s ohledem na zbytečně přestřelený navýšený poplatek za ukládání odpadů. Ten MŽP opakovaně prosazuje již několik let a stále u něj není schopno vysvětlit, proč je navrhované zdražní pro obce až takové (z 500 Kč na 1850 Kč).

Obecní firmy připravily analýzu, která jasně ukazuje, že poplatek/ekologická daň je zdražován na úroveň vysoko nad míru potřebnou pro odklon odpadů ze skládek. Otázkou však stále zůstává, PROČ takové zdražení? Pro koho je toto zdražení vlastně nezbytné? A je to nyní, v době začínající ekonomické krize, skutečně nejlepší z možných cest, zejména pro obce a města, která v rozhodující míře financují nakládání s odpady (komunálními odpady)? To jsou aktuálně důležité otázky například pro poslance.

 

O kolik a proč? Začíná ekonomická recese

Už nyní je zřejmé, že v dalších letech budou obecní rozpočty velice napjaté a navíc jejich příjmová část bude nepochybně nižší s ohledem na zřejmou začínající ekonomickou recesi a znatelně nižší daňové výnosy obcí. O to vyšší pak logicky budou muset být dopady na peněženky občanů. To je však citlivé téma a v době recese dvojnásob. V tomto směru se opakovaně upozorňuje na to, že zvýšená cena nebude jen za ukládání odpadů, ale i za všechny ostatní technologie, kam budou odpady směřovány namísto skládek. Nedává proto žádnou logiku navyšovat poplatek nad míru nezbytnou pro odlon odpadů ze skládek. Tím by se jen celý systém zbytečně obcím zdražoval. A co vlastně by za tyto vyšší peníze měly obce na oplátku...? To zatím nikdo neprozradil. Nezbytnou míru pro odklon odpadů ze skládek odborníci spočítali na finálních maximálně 1100 až 1200 Kč za tunu. Pro koho by mělo být dobré vyšší, než toto nezbytné navýšení? A proč by jej měly platit obce a města? To jsou také celkem aktuání a logické otázky.

Další, co informace obecních a městských firem jasně ukazují je fakt, že na třídící slevu nedosáhne zásadní většina obcí a měst, a to dokonce ani velká část těch, které se velmi aktivně snaží dělat řadu opatření k navýšení třídění. Tato prokazatelná zjištění byla prezentována již opakovaně, a to dokonce i na půdě Poslanecké sněmovny (Audiozáznam je k dispozici pod tímto odkazem + Prezentace SVPS (Spolek veřejně prospěšných služeb) a SKS (Sdružení komunálních služeb) ke stažení: prezentace-psp-04-02-2020-svps-sks.pdf). Dalším vážným problémem je skutečnost, že navrhovaná třídící sleva de-facto působí na obce tak, že nebudou motivovány co nejvíce třídit, ale naopak redukovat své systémy třídění. Toto a faktická úplná absence nástrojů na podporu recyklace v celém aktuálním odpadovém balíčku (viz zde) jsou další vážné skutečnosti, které už i obecní svazy stále hlasitěji komentují. Obce chtějí omezení skládkování dle cílů EU, obce chtějí třídit a recyklovat, ale aktuální návrh zákona bohužel přináší něco jiného. 

 

Obecní svazy prosazují potřebné pozměňovací návrhy

Sdružení obecních a městských firem (SVPS) dále informovalo, že spolupracovalo na vzniku nutných pozměňovacích návrhů, které ve spolupráci připravovaly dva významné obecní svazy – Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR, zastupující dohromady více než 2700 obcí a měst. Na pozměňovacích návrzích spolupracovala i paní poslankyně Krutáková, která má dlouhodobé zkušenosti jako komunální politik a která návrhy také podala. Jmenovaným obecním svazům v žádném případě nejsou lhostejné jasné negativní dopady navrhované odpadové legislativy na obce a města. Proto k ochraně zájmů obcí a měst a k podpoře tolik potřebných pozměňovacích návrhů společně vyzvaly i Svaz měst a obcí ČR (více zde). Vzhledem k tomu, že negativa návrhů zákonů pro města a obce jsou již zcela zřejmá, bylo by samozřejmě zvláštní, když by SMO ČR zájmy obcí nezačal rovněž v této věci aktivně hájit.

 

Pozornost se stočí na konkrétní poslance

Svazy obecních a městských firem SVPS a SKS aktuálně vyzývají k podpoře příslušných pozměňovacích návrhů také konkrétní poslance z jednotlivých regionů z celé ČR, kde tyto městské firmy působí. Jednotlivá hlasování poslanců ve sněmovně budou nejspíše velmi sledovaná, protože jde o otázku blízkého ekonomického zatížení jak obecních rozpočtů, tak přeneseně i občanů v jednotlivých regionech.

 

Ke stažení

Příslušné pozměňovací návrhy obecních svazů jsou k dispozici zde na webu Spolku veřejně prospěšných služeb.

a pro přehlednost také zde:

pn20-krutakova3-st676-tridici-sleva.pdf [ 348.57 kB, PDF ]

pn18-krutakova1-st676-vyhrevnost.pdf [ 141.46 kB, PDF ]

pn19-krutakova2-st676-zajisteni-preference-recyklace-do-roku-2035.pdf [ 180.28 kB, PDF ]

 

Zdroj: S využitím informací uvedených spolků, odborných svazů a obecních svazů web České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Deník: Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH k nové odpadové legislativě

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

Jak poslanci komentovali návrh nové odpadové legislativy v prvním čtení? Kde jsou nejvážnější chyby a nedostatky?

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..