V Ostravě odstartuje pilotní projekt, v jednom městském obvodu budou přistaveny speciální kontejnery na tříděný odpad

V městském obvodu Radvanice a Bartovice bude 1. října zahájen pilotní projekt zaměřený na zvýšení míry separace komunálního odpadu. Obyvatelé Bartovic a zčásti Radvanic budou jako první v Ostravě třídit plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream), přistavené přímo k jejich rodinnému domu.

Sběrná nádoba ke každému domu

Na konci září bude v obvodu rozmístěno 650 unikátních nádob na tříděný odpad, každá o objemu 240 litrů. Nádoby budou mít netradiční modro-žluté provedení, které napovídá, že do nich patří stejné druhy odpadu jako do současných modrých a žlutých popelnic. Víko je označeno nápovědou, co do nich patří (viz zde).

K uskutečnění tohoto pilotního projektu byl záměrně vybrán obvod, který se trvale potýká se zhoršeným životním prostředím, konkrétně znečištěním ovzduší a kde město kromě jiného v současnosti pomáhá například s revitalizací zelených ploch a vznikem nových parků,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí. „Snažíme se obyvatelům této části města vyjít vstříc například i chystaným usnadněním třídění odpadu. Přistavení nádob na využitelné složky odpadu přímo k rodinným domům je jednou z mála možností, jak v Ostravě ještě více zdokonalit propracovaný systém sběru tříděného odpadu. Pokud se tento v České republice ojedinělý způsob separace osvědčí, budeme v jeho zavádění pokračovat i v dalších ostravských obvodech,“ zmiňuje náměstkyně Kateřina Šebestová a připomíná, že Ostrava jde cestou snižování množství směsného komunálního odpadu. „Jedním ze zásadních kroků v oblasti separace odpadu bylo v roce 2016 přistavení BIO popelnic na zelený odpad ke všem rodinným domům ve městě,“ dodává náměstkyně primátora.

Cílem projektu je nejen zjednodušení třídění odpadu pro občany, ale také zlepšení životního prostředí.

U dosavadních stanovišť na separaci se potýkáme s tím, že odpady zde vyhazují i lidé, kteří v našem městském obvodě nebydlí a jen projíždějí ze Šenova a Havířova. Kontejnery bývají často přeplněné, odpad často končí i na zemi a znečišťuje okolí. Věříme, že se to nyní změní. Pokud se pokus osvědčí, chtěli bychom takto třídit v celém obvodu,“ říká Aleš Boháč, místostarosta obvodu Radvanice a Bartovice, který oceňuje, že většina zdejších obyvatel vnímá třídění odpadu jako vlastní příspěvek k ochraně životního prostředí. „Jsem rád, že jsme díky společné diskusi s městem a společností OZO Ostrava našli nový způsob, jak zvýšit kvalitu životního prostředí v obvodu.“

 

Odpad bude dále tříděn na třídící lince a následně využit

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny PALOZO (cca 75 %).

Tento nový způsob separace odpadu neznamená, že bychom jeho třídění vzdali. Právě naopak! Naší snahou je zvýšit množství separovaného odpadu i komfort třídění pro občany. Z dosavadních bartovických stanovišť zmizí modré a žluté kontejnery, do nichž občané původně třídili zvlášť plasty a zvlášť papír. Zároveň se zavedením nových nádob na třídění se také po dobu pilotního projektu sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu,“ upřesnil jednatel společnosti OZO Karel Belda s tím, že ve zbývajících částech Ostravy zatím zůstává vše tak, jak jsou Ostravané zvyklí. „Neustále pokračujeme v zavedeném způsobu třídění, novinka se zatím týká jen rodinných domů ve vybrané části Bartovic. I v případě, že se právě zaváděný projekt rozšíří do dalších ostravských obvodů, bude zacílen jen na zástavby rodinných domů, kde to má většina obyvatel ke kontejnerům na třídění daleko. Na ostravských sídlištích jsou už nyní nádoby na odpad umístěny prakticky před každým domem,“ přibližuje další záměry Karel Belda.

Po celou dobu trvání pilotního projektu, tedy do konce roku 2019, bude společnost OZO v dané oblasti sledovat množství svezeného směsného a separovaného odpadu i náklady na svoz odpadu. A teprve po důkladném zhodnocení přínosu pilotního projektu bude rozhodnuto o tom, zda bude systém „single-stream“ použit i v jiných ostravských obvodech s rodinnou zástavbou.

· Pilotní projekt se týká části Bartovic od ulice Maryčky Magdónové a Újezdní po katastr města Šenov, ulici U Statku, včetně posledních domů v Bémově ulici. Oblast Dolních Bartovic není do projektu zapojena.

· Domácnosti, které budou do projektu zapojeny, obdrží počátkem září dopis s informací o termínu veřejného projednání a také letáčky s potřebnými informacemi i harmonogramem rozvozu popelnic.

· Nádoby budou modro-žluté a budou mít na víku informaci o tom, co do nich lze vyhazovat.


Zdroj: Na webu ČAOH (www.caoh.cz) autorem Statutární město Ostrava


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..