KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Jihlavská společnost KRONOSPAN, člen České asociace odpadového hospodářství, má dostatečné kapacity na recyklaci odpadního dřeva z obcí a měst. Od 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech, který významným způsobem mění odpadové hospodářství obcí a firem. Česká legislativa tak reaguje na evropský balíček oběhového hospodářství, který vnímá odpady především jako zdroje surovin.

Přichází doba recyklace

Jedním z cílů nového zákona o odpadech je omezit množství odpadů ukládaných na skládkách a naopak maximálně využívat recyklaci. V současné době se v ČR necelá polovina množství komunálních odpadů skládkuje. Za 3 roky bude muset Česká republika recyklovat již 55 % vyprodukovaného komunálního odpadu, v roce 2030 o dalších 5 % více a na rok 2035 je stanoven recyklační cíl na úrovni 65 %. Recyklují se především papír, sklo, plasty a kovové odpady. Významnou složkou komunálního odpadu je ale také odpadní dřevo. To lze rovněž snadno separovat a efektivně využívat při následném zpracování. Týká se to například starého nábytku, palet, beden, různých obalů, ale i zbytků z truhlářských dílen apod. Díky recyklaci může dřevěný odpad sloužit dál. Jde také o to, aby vytříděné odpady, které budou odkloněny ze skládek, skončily primárně v recyklaci a nikoli v technologiích umístěných níže v odpadové hierarchii.

Separovat dřevo se obcím vyplatí

Přijetím nového zákona o odpadech se obcím zvyšují náklady spojené s uložením komunálního odpadu, navyšují se totiž poplatky za ukládání využitelných odpadů na skládky. Motivací státu pro každoroční zvyšování poplatku za skládkování je odklonění využitelných materiálů ze skládek. Obce mohou získat třídící slevu, která sníží ekonomické dopady nové legislativy na obce a umožní obcím získat nižší poplatek pro zbytkový komunální odpad, zbylý po třídění. Každoročně klesá zákonem stanovené množství odpadu, na které je možné slevu uplatnit, a to o 10 kg na občana. To obce motivuje k postupné nižší produkci směsných odpadů a k vyššímu třídění. Akční plán Evropské komise k oběhovému hospodářství dále stanovuje, že množství produkovaných směsných komunálních odpadů má do roku 2030 klesnout o 50 procent. Třídící sleva v zákoně na toto dobře navazuje. V zájmu obcí je vytřídit maximální množství využitelných složek komunálního odpadu. Slevu totiž lze uplatnit každým rokem na menší množství zbytkových odpadů. Pro obce to v součtu mohou být skutečně velké finanční prostředky. Jednou z priorit proto může být zásadní snižování produkce směsných odpadů a třídění všech recyklovatelných složek, včetně velmi dobře recyklovatelného dřeva. Dalším motivem pro obce k vysokému stupni třídění je jejich nová zákonná povinnost dosahovat ve stanovených letech vysokých závazných cílů třídění komunálních odpadů. Dle zákona musí obce v roce 2025 vytřídit 60 % komunálních odpadů, v roce 2030 65 % a v roce 2035 dokonce 70 %.

drevo1

Odpadní dřevo má být tříděno i z velkoobjemového odpadu

Skládkovat odpadní dřevo je zakázáno už mnoho let. Takto dobře recyklovatelný odpad není rozumné ani spalovat. Dřevo je standardní součást komunálních, objemných nebo stavebních odpadů a ve většině případů je vhodné jej vytřídít, protože k dispozici jsou moderní technologie na jeho kvalitní recyklaci a existuje řada forem dalšího využití tohoto materiálu. Skládkování i spalování dřeva naopak produkuje skleníkové plyny. Při svozech velkoobjemových odpadů z obcí musí nově obce zajistit vytřídění dřeva „velkých rozměrů“ z tohoto objemného odpadu. Toto může také pomoci nasměrovat dřevo k jeho dalšímu využití. Obcím to pak pomáhá snížit množství velkoobjemových odpadů, které jsou samy o sobě hůře recyklovatelné.

Recyklace dřeva významně napomáhá životnímu prostředí

Kromě finanční výhodnosti separace této složky by měl být motivací i ekologický přínos. Čím déle se výrobky ze dřeva používají a následně recyklují, tím déle váží oxid uhličitý, který se díky tomu nedostává do atmosféry. Jak již bylo uvedeno, dřevo a výrobky ze dřeva mohou být ke konci svého životního cyklu dobře recyklovány a následně opakovaně použity. Recyklace rovněž zajišťuje tolik potřebné snižování celkové uhlíkové stopy a je nedílnou součástí odpovědného odpadového hospodářství.

obr1ofmen

Recyklační technologie jsou dostatečné

Odpadní dřevo je materiálově velmi dobře využitelný odpad a Česká republika má dostatečné zpracovatelské kapacity na to, aby mohla recyklovat veškeré odpadní dřevo vyprodukované a vytříděné v České republice. Na rozdíl od jiných využitelných složek komunálního odpadu má Česká republika v případě odpadního dřeva výhodu vlastních a dostatečných recyklačních kapacit.

Nový život pro dřevo

Průkopníkem ve využívání recyklovaného dřeva a největším zpracovatelem této suroviny v České republice je společnost KRONOSPAN CR, spol. s r. o. Společnost je členem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která sama sdružuje největší kapacity recyklačních technolgií v České republice a je profesní organizací aktivně prosazující podporu recyklace a evropskou strategii oběhového hospodářství.

V jihlavském závodě společnost KRONOSPAN využívá recyklované dřevo při výrobě dřevotřískových desek, ročně tím ušetří dva miliony tun oxidu uhličitého a zachrání tak 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny. V tomto trendu chce společnost KRONOSPAN pokračovat, protože jde nepochybně o nejlepší možnou cestu zpracování odpadního dřeva z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Již příští rok zahájí společnost provoz technologie na využívání recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek, čímž zabrání emisím dalšího milionu tun oxidu uhličitého a každoročně zachrání dalších 300 tisíc stromů. Z hlediska životního prostředí se jedná o nejpříznivější způsob nakládání s odpady. Vytříděné dřevo ze sběrných dvorů z obcí a měst se zpracovává a produkty vyrobené z recyklovaného dřeva pak slouží dál.

Společnost KRONOSPAN je připravena pomoci obcím, aby dosáhly zákonem definovaná procenta třídění odpadů. Záměrem společnosti je trvale navyšovat využití dřevěných odpadů a podřizuje tomu i své investice. Díky moderním technologiím je firma schopna zpracovávat vytříděný dřevěný odpad, jehož objem se bude s novým zákonem o odpadech navyšovat. Nyní je řada na obcích, aby prováděly důsledný sběr a třídění odpadního dřeva, a přesunuly tak další část svých odpadů do recyklace.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů společnosti KRONOSPAN

Související články:

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..