Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Deník.cz přinesl informaci o začátku stavby nové bioplynové stanice, která pomůže využít bioodpady v Mladé Boleslavi. Na vyrobený bioplyn budou jezdit městské autobusy a k dispozici bude i kvalitní hnojivo. Investorem stavby je společnost Compag, která je členem České asociace odpadového hospodářství. V Boleslavi má postupně vznikat jedno z největších a nejmodernějších center ekologického využití odpadu v České republice.

Do průmyslové zóny Plazy se budou svážet zbytky jídel ze školních jídelen, restaurací, ale i prošlé potraviny z hypermarketů. Ty budou zpracovány tak, že výsledkem bude bioplyn, na nějž budou jezdit městské autobusy. Dalším výstupem bude také biologické hnojivo, které se dá využít v zemědělství. To je v kostce představa o první fázi fungování bioplynové stanice, která se nyní začala stavět a do zkušebního provozu by měla být uvedena už za rok. Zpracuje až 25 tisíc tun biologického odpadu ročně.

DSC0954

Bioplyn bude využit k pohonu městských autobusů

Princip fungování a další cíle projektu ještě před poklepáním na základní kámen přiblížil Radek Lizec, jednatel firmy Compag, která je investorem akce. „Z biologického odpadu, který budou tvořit zbytky jídla například z restaurací, domovů pro seniory, či školních jídelen, budou technologie vyrábět biometan, respektive CNG vhodný k pohonu městských autobusů. Hlavním odběratelem tedy bude Dopravní podnik,“ řekl jednatel investora.

 

 

Snížíme produkci CO2

Jeho slova doplnil Lukáš Urban, zástupce dodavatelské společnosti Syner, která celou technologii začala už v letních měsících na místě stavět. Bioplynová stanice má ročně zpracovat 25 tisíc tun biologicky rozložitelných odpadů.

Vznikne tak přibližně 2,5 milionu kubíků bioplynu za rok. „Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektřinou a teplem. Zbytek bude upraven na biometan, který bude po natlakování využíván v čerpací stanici bioCNG pro zásobování plynových autobusů městské hromadné dopravy.

Přebytky biometanu budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2,“ upřesnil Lukáš Urban. „Věřím, že za rok se tu sejdeme na stejném místě při uvedení stanice do zkušebního provozu,“ dodal primátor Raduan Nwelati (ODS).Stavba samotné bioplynové stanice je pouze prvním krokem projektu.

V horizontu dvou až tří let se stanice rozšíří o další technologie, které lze zjednodušeně nazvat třídící linkou, čističkou a plničkou. V zásadě půjde o to, že do stanice se bude svážet i bioodpad, který bude součástí komunálního odpadu a linka jej dokáže také zpracovat na využitelný plyn. V Boleslavi má postupně vznikat jedno z největších a nejmodernějších center ekologického využití odpadu v České republice.

Poklepkamene

 

Investujeme do moderních technologií, do třídění a do využívání odpadů jako surovin

Investice přesahuje částku 360 milionů korun, s plánovanou nadstavbou pro čištění bioplynu, výrobu biometanu, respektive CNG a plnící stanici, půjde o částku zhruba 430 milionů korun.

První fáze, tedy samotná stavba bioplynové stanice, vyjde na 267 milionů, což zaplatí ze 60 procent fondy Evropské unie. Zbylých 40 procent pak dodá investor, tedy firma Compag, která je napůl vlastněná městem a napůl rakouským holdingem Brantner.

Skupina COMPAG je součástí nadnárodního rakouského koncernu BRANTNER a na Českém trhu působí od roku 1993. Zastřešuje 6 společností, a to v Mladé Boleslavi, Voticích a Mimoni.

Pro soukromý sektor, obce i města po celém území České republiky zajišťuje širokou škálu činností v oblasti komunálních služeb. Naše práce se denně dotýká statisíců obyvatel a zpříjemňuje život ve více než 150 obcích a ve více jak 2 000 firmách. A neustále rosteme.

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím článku Deník.cz - https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/mlada-boleslav-plazy-bioplynova-stanice-plyn-hnojivo-20211115.html

 

 

Související články:

 

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..