Myšlenky a cíle ČAOH posiluje další významný recyklátor – společnost Kronospan - Úspěšně recyklujeme desetitisíce tun odpadů

Novým členem České asociace odpadového hospodářství se stává společnost Kronospan, která se mimo jiné zaměřuje i na efektivní využívání vytříděné druhotné suroviny - odpadního dřeva. Společnost tak rozšiřuje řady významných subjektů na poli zpracovatelského a recyklačního průmyslu, které ČAOH sdružuje. Asociace je silným zastáncem nových opatření EU, vyplývajících ze schváleného balíčku oběhového hospodářství.

Balíček klade klíčový důraz jak na prevenci vzniku odpadů, tak na jeho co největší třídění a recyklaci. Evropské recyklační cíle je Česká republika povinna splnit do roku 2035. Ke stejnému roku je dle EU třeba omezit skládkování komunálních odpadů na 10 %. Tyto cíle spolu úzce souvisí.

 

Materiálově využíváme ve velkém odpadní dřevo

Společnost Kronospan hraje důležitou environmentální úlohu v dodavatelském řetězci dřeva a výrobků z něj. Zpracování odpadního dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů má pozitivní přínos pro životní prostředí zejména proto, že recyklát, tj. stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek a velkoobjemový dřevní odpad, je materiálově využíván na namísto skládkování, tlení nebo energetického využití.

„V současné době vyrábíme dřevotřískové desky využitím odpadního dřeva z různých zdrojů. Kronospan je v rámci ČR jednou z nejvýznamnějších společností přispívajících k plnění recyklačních cílů,“ vysvětluje Ing. Martin Dvořáček, jednatel společnosti. „Jihlavský závod skupiny Kronospan byl jedním z prvních zpracovatelů, který se vydal na cestu širokého využití odpadního dřeva ve svých výrobcích. Recyklaci vnímáme jako klíčový prvek budoucího odpadového hospodářství a proto plně podporujeme nástroje, které k posílení recyklace v ČR navrhuje ČAOH,“ dodává Ing. Martin Dvořáček. Vstupem Kronospanu do ČAOH se potvrzuje skutečnost, že recyklační firmy v Česku chtějí podpořit snahy o nalezení vhodných a pozitivních nástrojů, jak vytvořit reálný prostor pro skutečnou finální recyklaci druhotných surovin.

Kronospan je jedním z největších současných recyklátorů v České republice a osobně mě jeho vstup do ČAOH velmi těší. Již několik let dokáže Kronospan zrecyklovat dokonce stovky tisíc tun odpadního dřeva. To je samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože firma tím mimo jiné chrání i naše lesy. Jsem rád také za to, že v roce 2018 to byla již desátá významná recyklační firma, která podporuje naše snahy a cíle, a která proto vstoupila do ČAOH,“ říká Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

 

Klíčem k recyklaci je zajištění poptávky po druhotných surovinách

ČAOH dlouhodobě navrhuje konkrétní nástroje (více viz zde), které by v rámci ČR mohly reálně pomoci ke splnění recyklačních cílů stanovených novými evropskými směrnicemi. Nástroje navrhované ČAOH cíli zejména na to, aby vytříděné druhotné suroviny jako papír, plasty, sklo, kovy, dřevo, bioodpad a další byly co nejvíce využívány jako náhrada primárních surovin, aby po nich byla poptávka (více viz zde), a aby jejich využití ve výrobě bylo ekonomicky smysluplné a mohlo konkurovat surovinám primárním. Nikoho pak nenapadne ukládat využitelné odpady na skládky.

Například dřevěné produkty zhotovené vyspělými technologiemi společnosti Kronospan s využitím odpadního dřeva nacházejí uplatnění napříč odvětvím stavebnictví, nábytku, renovace interiérů apod.

Z pohledu spotřeby stále posiluje minimalistický trend ve vztahu k obalům, ekologické vnímání a povědomí o recyklovaných produktech. To dokládá i fakt, že stále více Čechů v rámci spotřebitelského chování zohledňuje zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Poptávka po eco-friendly výrobcích se stává jedním z důležitých faktorů v procesu recyklace. Tuzemským domácnostem již není lhostejná ekologická stopa, kterou za sebou zanechávají. „Recyklace odpadního dřeva je jednou z našich priorit. Tato firemní politika je promítnuta do všech forem našeho rozvoje. Nyní plánujeme využívat recyklát i v rámci výroby OSB desek,“ dodává Ing. Martin Dvořáček z Kronospanu.

Současná legislativa zakazuje od roku 2024 ukládání odpadů na bázi dřeva na skládky odpadů.  Po tomto termínu budou všechna města v celé České republice řešit problém, kam s tímto odpadem. Společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. je už nyní připravena ke zpracování významného množství odpadního dřeva. Stane se tak strategickým partnerem při zpracování odpadního dřeva v regionu i celé ČR.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články:

Zeptali jsme se: Plastic Union – zpracování a recyklace plastů v ČR

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..