Na co vlastně čeká stát, kdy začne s podporou recyklace? Připomínka UZS k veřejným zakázkám. Připomínce opět nevyhověno...

V současné době probíhá nejen schvalování nové odpadové legislativy, ale v meziresortním připomínkovém řízení byla také novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Odboníci se na řadě seminářů shodli, že veřejné zákazky a jejich legislativu je třeba co nejdříve upravit tak, aby v mnohem větší míře byly při veřejných zakázkách využívány produkty recyklace.

 

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky společně se svými odbornými členskými organizacemi mezi které patří i Česká asociace odpadového hospodářství a také Svaz průmyslu druhotných surovin, definovali připomínku, která měla podpořit potřebu co nejrychlejšího zavedení skutečně funkčních nástrojů na podporu recyklace také do veřejných zakázek.

Bohužel stát připomínku nehodnotil věcně a nezpracoval ji aktivně tak, aby byla naplněna podstata připomínky, ale jen suše odkázal, že daná věc není předmětem příslušné novely. Nebylo navrženo jiné řešení, jak v této agendě napomoci obecnému zájmu na navýšení odbytu po produktech recyklace. Nebylo navrženo jiné řešení, jak by se stát mohl alespoň vydat na cestu k předepsanému přesunu komunálních odpadů do recyklace. Již za 14 let máme ročně přesouvat do recyklace o 1 430 000 tun více než nyní. Potřebné rozšíření recyklačních kapacit se však ani s novou legislativou nepřipravuje ...

 

Text připomínky Unie zaměstnavatelských svazů ČR

"V současné době jsou v Poslanecké sněmovně České republiky projednávány zákony, které by zásadním způsobem měly změnit odpadovou legislativu v České republice. Tato legislativa reaguje zejména na přijetí nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 3. 5. 2018, kterou se mění Směrnice 2008/98/ES o odpadech. Hlavním cílem této směrnice je požadavek zvýšení recyklace a opětovného využití odpadů.

Zákon o odpadech do jisté míry může skrze donucovací ustanovení omezit nakládání s odpady způsoby, které jsou v rámci hierarchie odpadového hospodářství na nižší úrovni (např. skrze zákaz skládkování komunálního odpadu, poplatek za spalování odpadů), nicméně pro naplnění účelů směrnice je důležité napříč právním řádem přijmout taková opatření, která budou pozitivně motivovat výrobce k užívání recyklátů a výrobků z nich. Zásadním faktem je, že Česká republika se zavázala k naplnění cíle zajistit k roku 2035 recyklaci komunálních odpadů v míře minimálně 65 %. K dosažení tohoto náročného cíle však zatím v národní legislativě absentují potřebné nástroje, které by zde vytvořily potřebné podmínky. Cesta k navýšení recyklačních kapacit musí logicky vést mimo jiné i přes navýšení POPTÁVKY po recyklovaných výrobcích.

Zákon o zadávání veřejných zakázek je právě příkladem zákona, skrze který lze pozitivně ovlivnit zvýšení používání recyklátů a výrobků z nich. Současná úprava zákona o zadávání veřejných zakázek vliv veřejných zakázek na životní prostředí do jisté míry zohledňuje (zadavatelé mají možnost v rámci technické kvalifikace požadovat po dodavatelích opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, environmentální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky mohou být hodnotícím kritériem kvality apod.). V současné době stát podporuje tzv. odpovědné zadávání veřejných zakázek, v roce 2017 vznikla na základě Usnesení vlády č. 531 ze dne 24. 7. 2017 „Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek“ (dále „Metodika“). Zadávání zelených veřejných zakázek je podporováno i ze strany Evropské unie.

Metodika uvádí jako cíl pro rok 2020 zavedení environmentálního přístupu veřejné správy při nákupu výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Doposud vydané dokumenty však byly vždy postaveny na bázi dobrovolnosti. Již nyní je však prokázané, že tento přístup je nedostatečný. Jako nezbytné se jeví zezávaznění potřeby využívání recyklovaných výrobků a recyklátů ve veřejných zakázkách. Opatření by mělo velmi významný vliv na systémové navýšení poptávky pro recyklovaných produktech.

V této souvislosti navrhujeme, aby byla v rámci předkládané novely zákona nově upravena povinnost veřejných zadavatelů zadávat veřejné zakázky tak, aby bylo docíleno zvýšení poptávky po recyklovaných výrobcích. V současnosti jsou v rámci odborné veřejnosti zabývající se podporou recyklace diskutována variantní řešení tohoto cíle. Danou záležitostí se zabývá např. odborná pracovní skupina RecHelp, která dané téma prezentovala i na semináři v Poslanecké sněmovně dne 4.2.2020 ( zde je k dispozici i shnující prezentace týkající se všech navrhovaných nástrojů na podporu recyklace). Mezi navrhovanými nástroji se jedná o nástroj č. 3.

UZS ČR si závěrem tohoto dopisu dovoluje požádat o vypořádání výše uvedené připomínky na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dopisu."

 

Vypořádání připomínky ze strany státu

"Není navrhováno konkrétní řešení, připomínka je obecná. Záměrem novelizace není podstatným způsobem měnit postupy zadávání veřejných zakázek nýbrž upřesnit transpozici a provést legislativně technické změny. Požadovaná úprava jde tedy nad rámec záměrů novely, bylo by nutné provést RIA."

 

Co dodat...

...ano, jde nad rámec novely a ano, by bylo by nutné provést RIA...tak pojďme na to...

 

Obecnou realitou je však fakt, že na Výboru pro životní prostředí při projednávání balíku nové odpadové legislativy neprošel díky vládním poslancům ani jeden z připravených pozměňovacích návrhů na podporu recyklace. Recyklační firmy a nejen ony se ptají PROČ?

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Související články

Situace ve výborech + Videokonference BID k aktuální situaci v nové odpadové legislativě

Odpadové firmy ve vlastnictví obcí a měst varují před chybným nastavením návrhu zákona, obecní svazy hledají řešení

Deník: Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH k nové odpadové legislativě

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

Jak poslanci komentovali návrh nové odpadové legislativy v prvním čtení? Kde jsou nejvážnější chyby a nedostatky?

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..