Odpadové zákony je třeba projednat s vyloučením veřejnosti...!

Balík nové odpadové legislativy z dílny MŽP projednává Poslanecká sněmovna. Sešlo se k ní více než 100 pozměňovacích návrhů od jednotlivých poslanců. Po hlasité kritice, kdy garanční Výbor ŽP projednal odpadové zákony s vyloučením veřejnosti, ač nemusel, tuto vážnou chybu částečně napravil Hospodářský výbor, který jednoznačně prohlásil, že není přípustné, aby takto zásadní legislativa, která ekonomicky dopadá na všechny obyvatele, byla projednávána bez účasti veřejnosti.

Následně poslanec Schiller (ANO) dokonce navrhl usnesení, které obcházelo Hospodářský výbor s cílem protlačit odpadovou legislativu co nejdříve a bez možnosti projednávání za účasti veřejnosti. Hospodářský výbor však svou pozici a potřebu transparentnosti procesu obhájil a následně zákony projednal standardně s účastí veřejnosti. Odborná diskuze byla velmi zajímavá, podnětná a násobně překročila plánovaný čas. Z diskuze bylo evidentní, že řada bodů vyžaduje další diskuzi, neboť návrh obsahuje v praxi ne zcela funkční řešení, které nevede ke splnění závazných cílů. Hlavními krizovanými body byla úplná absence nástrojů na podporu recyklace, zcela nefunkční třídící sleva a silně přestřelený skládkovací poplatek, který negativně dopadá na rozpočty obcí a měst. Kritické hlasy nepodpory vládnímu návrhu rezonují právě od obcí a měst a jejich obecních svazů (zde a zde). Informace z jednání Hospodářského výboru jsou k dispozici zde.

 

Veřejnost z projednávání odpadových zákonů už nevyloučíme!

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí, paní Dana Balcarová (Piráti) potvrdila, že opoziční poslanci chtěli, aby výbor projednal tyto zákony až v termínech, kdy bude možná účast veřejnosti. Zároveň jako předsedkyně slíbila, že mezi druhým a třetím čtením, kdy bude zákony opět projednávat Výbor pro Životní prostředí, bude projednávání v každém případě již za účasti veřejnosti: "Projednání mezi druhým a třetím čtení bude opět pro veřejnost otevřené a uvažujeme o větším jednacím sále, aby se případní zájemci z veřejnosti na jednání vešli,“ sdělila předsedkyně výboru Balcarová svůj jednoznačný komentář pro Euractive (celý článek s citací zde).

Následně proběhlo druhé čtení v Poslanecké sněmovně, kde poslanci v návaznosti na svá kritická slova ve výborech, i z prvního čtení, podali k jednotlivým částem návrhu MŽP široké spektrum svých pozměňovacích návrhů. Poslanec Elfmark (Piráti) navíc přítomné poslance informoval, že přes kompetentní orgány prověřil, že České republice reálně nehrozí žádný postih ze strany EU ve vztahu k možnému pozdějšímu schválení odpadových zákonů, než v implemetačním termínu, a to mimo jiné s odkazem na proběhlou světovou pandemii. Jako cennější označil kvalitu zákonů a transparentnost jejich projednání před jejich co nejrychlejším "schválením za každou cenu".

 

Větší jednací sál nebude třeba, veřejnost byla z projednávání odpadové legislativy opět VYLOUČENA...

Po tom všem, co k tomu bylo sděleno a po mnoha dopisech řady organizací, které sněmovnu žádaly o transparentní projednání balíku zákonů a o potřebné změny v nastavení (zde), přišlo skutečně velké zklamání a rozčarování, jak vlastně systém funguje.

Ten samý Výbor pro životní prostředí, který neumožnil veřejnou diskuzi k těmto zákonům, opět protlačil silou buldozeru zákony na jednání, ze kterého je znovu vyloučena veřejnost. Projednání proběhne neznámo z jakých důvodů prakticky obratem po druhém čtení, a to již tuto středu, tedy 24.6. Objektivní důvod takového nestandardního postupu, kdy zájmy veřejnosti a možnosti otevřené diskuze byly znovu zcela vymazány, zatím není znám.

U projednávání odpadové legislativy se tak bohužel stává zřejmě jakousi nepsanou povinností to, že z projednávání musí být vyloučena veřejnost (resp. že musí být projednány v termínu, kdy je veřejnost vyloučena). Je to jistě škoda a může to navozovat dojem, že je třeba cosi skrýt, či prosadit rychle, právě z důvodu, aby to nebylo podrobeno otevřené diskuzi.

Každopádně balík zákonů stále neobsahuje nutné nástroje na podporu recyklace, nebsahuje systém motivace k tomu, aby obce třídily odpady v co nejvyšší úrovni minimálně do roku 2035 (termín dle směrnic), není zde řešena otázka systémového nastavení pro odbyt vytříděných druhotných surovin z obcí a měst a jejich směřování na recyklaci, apod. Není zde řešeno to, jakým způsobem má vlastně ČR splnit závazné cíle z evropských směrnic. Není zde řešeno to, že recyklační firmy s touto novou legislativou vlastně nepřipravují nové potřebné kapacity recyklace, ale odpady jsou směřovány do připravovaných kapacit níže v hierarchii umístěných technologií. A to vše je škoda...

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

ČT: Ve sněmovně se řeší druhé čtení odpadových zákonů, obce nesouhlasí s výší navrženého poplatku

Diskuze na Hospodářském výboru potvrdila zásadní potřebu transparentního projednání odpadové legislativy

Časopis Pro města a obce: Zákon o odpadech dopadne na rozpočty obcí, navýšený poplatek však nepomáhá recyklaci

Na co vlastně čeká stát, kdy začne s podporou recyklace? Připomínka UZS k veřejným zakázkám. Připomínce opět nevyhověno...

Situace ve výborech + Videokonference BID k aktuální situaci v nové odpadové legislativě

Odpadové firmy ve vlastnictví obcí a měst varují před chybným nastavením návrhu zákona, obecní svazy hledají řešení

Deník: Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH k nové odpadové legislativě

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

Jak poslanci komentovali návrh nové odpadové legislativy v prvním čtení? Kde jsou nejvážnější chyby a nedostatky?

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..