Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

Počátkem dubna 2022 uvedla společnost FCC Česká republika do provozu modernizované zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva z odpadů (TAP). Nachází se na provozovně Brno, kde FCC vyrábí TAP pro cementářský průmysl již od roku 2001.

1 2

Hlavním impulsem pro obměnu technologie byl nový zákon o odpadech, který vstoupil v platnost počátkem minulého roku. Na jeho základě už není možné skládkovat zbytkový výmět z třídění separovaného komunálního odpadu a je potřeba ho využívat pouze energeticky. Uplatnění výmětů ve spalovnách SKO je však poměrně problematické. Jednak kvůli vysoké výhřevnosti, ale hlavně z důvodu relativně vysokého obsahu chloru, resp. PVC.

Řešení spočívá ve využití tohoto odpadu pro výrobu TAP. Vyžaduje ale drticí linku vybavenou speciálním optickým separátorem, který dokáže částice PVC z drceného odpadu odstranit. Jen v takovém případě je výrobce TAP při použití výmětů ve větším množství schopen plnit kvalitativní podmínky, které jsou na TAP kladené ze strany odběratelů.


3

Nově instalovaná linka je vybavena ověřenými drtiči od společnosti Lindner Recyclingtech.  Optický NIR separátor PVC a elektromagnetický separátor jsou od německého výrobce Steinert. Dodávku dopravníků, ocelových konstrukcí a kompletaci celé linky vč. elektroinstalace, řídicího systému a dalších komponent provedla společnost Bluetech. Kromě automatické separace PVC přinese modernizovaná technologie i další benefity, jako jsou navýšení výrobní kapacity, nižší jednotková spotřeba elektřiny, snazší údržba a zvýšení provozní spolehlivosti.

4

Součástí zařízení na výrobu TAP v Brně zůstává i druhá linka, s jednostupňovým drcením strojem Vecoplan, která zde byla instalována v roce 2014. Ta je využívána především pro jednodruhové odpady s vysokou vstupní čistotou. Obě linky byly v rámci rekonstrukce vybaveny moderním protipožárním systémem Firefly, který v toku nadrceného materiálu detekuje horké částice a jiskry a v první fázi provádí preventivní lokální hašení bez nutnosti přerušení provozu.

5 6

 

 

 

 

 

Celková investice do nové technologie představuje přibližně 45 mil. Kč. Pořízení vlastních drtičů bylo podpořeno dotací ve výši 30 % v rámci výzvy Úspory energie z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.

Modernizace zařízení TAP v Brně přispěje k navýšení podílu energeticky využívaných odpadů, v souladu s cíli odpadového hospodářství nového zákona o odpadech. Kromě zpracování výmětů z vlastních dotřiďovacích linek bude FCC schopna tuto službu nově nabídnout v širším měřítku i dalším provozovatelům v regionu.

 

O společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

 

Působnost firmy v České republice se datuje od roku 1991. Od roku 2006 je jejím majitelem španělská firma FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.). V relativně krátkém období se společnost stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. V současné době činí roční obrat společnosti více než 5 miliard korun a o plynulý chod nabízených činností se stará více než 1 800 zaměstnanců.

V rámci svých aktivit nabízí ucelenou paletu služeb obcím, městům, průmyslovým podnikům i živnostníkům. Mezi hlavní činnosti společnosti patří komplexní servis v oblasti nakládání s odpady – sběr a svoz komunálních odpadů, sběr a svoz živnostenských a průmyslových odpadů vč. nebezpečných, transport odpadů k odstranění nebo využití, separovaný sběr odpadů. Dále to jsou sanace starých ekologických zátěží, provoz skládek komunálních a průmyslových odpadů, zimní a letní údržba komunikací, komplexní služby v odpadovém hospodářství, výroba alternativního paliva, služby parkování a další činnosti.

FCC v ČR získala v roce 2000 certifikáty systému řízení jakosti a enviromentálního managementu dle norem ISO 9001 a ISO 14001, a stala se tak první společností v oblasti nakládání s odpady, která tento certifikát získala jako integrovaný. V roce 2003 byl tento systém řízení dále rozšířen o oblast OHSAS 18001 (řízení BOZP) a jako celek je tento integrovaný systém řízení zaveden a je certifikován ve všech společnostech skupiny FCC v ČR.

 

 

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Více informací najdete na www.fcc-group.cz 

 

Související články:

 

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..