Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

Zdroj: KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Společnost Kronospan, člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), je průkopníkem při využívání dřevěného recyklátu, který používá při výrobě dřevotřískových desek již od roku 2006, v roce 2022 pak proběhla v jihlavském závodu instalace technologie na využití dřevěného recyklátu i při výrobě OSB desek. Nyní Kronospan vydal brožuru, která detailně vysvětluje požadavky a možností třídění dřevěného odpadu.

Jihlavská společnost Kronospan je odborníkem na zpracování odpadního dřeva a jeho přeměnu na vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Recyklovatelné dřevo vykupuje ze sběrných dvorů, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím, nábytkářských společností i ostatních společností produ­kujících recyklovatelnou dřevní surovinu. Kronospan zajišťuje odběr dřevního odpadu na celém území ČR a má dostatečnou zpraco­vatelskou kapacitu, schopnou recyklovat veškeré odpadní dřevo vyprodukované a vytříděné v Čes­ké republice.

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství sdělil: "Dřevo je velmi dobrým materiálem pro recyklaci. Jako ČR máme štěstí, že v našem státě máme významnou recyklační kapacitu na tento druh odpadu. Kronospan je jedna z největších recyklačních firem v České republice a chtěl bych zároveň pocháválit aktuální brožuru, která všem původcům i sběrným dvorům ukazuje, jaké skupiny odpadního dřeva jsou a jak je lze využít, pokud budou dobře tříděny. Brožura bude k dispozici na webu ČAOH a společnosti Kronospan".

Z dřevního odpadu Kronospan vyrábí materiál pro stavební nebo nábytkářský průmysl, který je možné později recyklovat a dále využít. Zpracováním dřeva a jeho přeměnou na vysoce kvalitní desky na bázi dřeva je životní cyklus dřeva účinně prodlužován, což je tou nejlepší mož­nou cestou k trvale udržitelnému rozvoji i k tolik potřebným úsporám energií.

 obr1

Kronospan své dlouholeté zkušenosti na poli recyklace dřevního odpadu dále zdokonaluje (viz článek Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB). Nová aktuální brožura je vodítkem pro správné třídění dřevěných odpadů. Manažer nákupu recyklátu Josef Čech uvádí: „ Díky publikaci můžeme prezentovat komplexní balíček informací týkající se nákupu a využití dřevěného recyklátu naší společností. Materiál obsahuje detailní vysvětlení požadavků a možností třídění dřevěného odpadu vč. ilustračních fotodokumentace, zároveň nabízí logistická řešení Kronospanu a v neposlední řadě zdůrazňuje myšlenku cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.“

K důležitosti vydání brožury se vyjadřuje i ekolog Kronospanu Ing. Habán: „Nově zpracovaný materiál poskytuje nejen informace o ekologických přínosech recyklace dřevního odpadu, ale také podrobně popisuje, co všechno recyklovat lze a naopak, které materiály do výroby jít nemohou. Tento manuál je důležitý pro nastavení pravidel pro příjem materiálu a je určen nejen firmám, které dodávají dřevní odpad k recyklaci, ale také obcím a městům. Kromě ekologického přínosu by měla být motivací i finanční výhodnost, protože díky důslednému třídění využitelných složek z komunálního odpadu mohou obce získat tzv. třídící slevu a ušetřit tak nemalé finanční prostředky.“ Více také v článku Kronospan pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci.

 

Plná verze příručky jak třídít odpadní dřevo je ke stažení zde

 

Příručka ke správnému třídění odpadního dřeva - prirucka-drevo-trideni 

 

obr2 

Zdroj: KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a Česká asociace odpadového hospodářství 

 

 

Související články o členech ČAOH

OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..