Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Dne 27. dubna 2022 byla za účasti více jak 80 hostů v areálu výrobního závodu Kronospan slavnostně přestřižena páska při příležitosti zahájení provozu technologie umožňující zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB desek.

Jednatelé jihlavské společnosti Kronospan ing. Sylva Krechlerová a ing. Martin Dvořáček představili technologii všem přítomným, mezi nimiž byli například ing. Pavlína Kulhánková – ředitelka odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, ing. Pavel Hájek – radní Kraje Vysočina, ing. Jan Panský – ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP nebo ing. Petr Havelka - ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Zpracování recyklátu je v současné době jedním z hlavních způsobů jak snižovat budoucí zátěž na životní prostředí. Kronospan je dlouhodobě vnímán jako společnost, která na recyklaci klade velký důraz. V rámci České republiky je jihlavský závod dokonce průkopníkem ve využívání dřevního recyklátu při výrobě dřevotřískových desek, ke kterému přistoupil již v roce 2006. Od letošního roku bude dřevní recyklát využívat i při výrobě OSB desek – OSB nové generace. 

Technologie umožňující zpracování recyklovaného dřeva patří mezi nejvýznamnější investice společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., její celková  výše  je 70 mil. EUR. Důležitější než výše investice je však její přínos pro životní prostředí. Nově instalovaná technologie umožňuje zpracování recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek a nahradí tak až 50 % rostlého dřeva. V rámci této investice byla realizována opatření vedoucí ke snížení prašnosti, snížení hlukové zátěže, úspoře tepelné energie, snížení dopravy a snížení spotřeby vody. Zvýšením množství materiálově využívaného odpadního dřeva dojde také k významnému snížení skleníkových plynů, které zůstanou uloženy ve dřevě.

Slavnostni-otevreni-OSB-2 Slavnostni-otevreni-OSB-5

Doposud Kronospan použitím recyklovaného dřeva při výrobě dřevotřískových desek ušetřil ročně 2 miliony tun CO2, a zachránil tak 600 tisíc stromů. Díky zpracování recyklátu při výrobě OSB desek dojde k navýšení redukce CO2 na 3 miliony tun za rok a ušetřeno bude každoročně 900 tisíc stromů.

„Zpracování recyklátu ve výrobě Kronospanu plně odpovídá principům nejmodernějších trendů výroby. Dřevní recyklát je materiálově využíván místo skládkování nebo energetického využití,“ říká ing. Sylva Krechlerová.

Podle ředitele České asociace odpadového hospodářství, Ing. Petra Havelky, patří společnost Kronospan Jihlava mezi nejvýznamnější recyklátory v rámci celé České republiky a jak dodává, „Jihlavský Kronospan je schopný zrecyklovat veškerý dřevní recyklát vyprodukovaný v České republice.“

„Společnost Kronospan chce do budoucna dále rozvíjet aktivity spojené se zpracováním odpadního dřeva a jako strategický partner pomáhat při plnění cílů evropských odpadových směrnic,“ dodává ing. Martin Dvořáček.

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím TZ Kronospan

 

Kronospan OSB, spol. s r.o., Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava

Jihlavský Kronospan je jeden z nejmodernějších závodů na výrobu plošných materiálů na bázi dřeva v Evropě. Dřevařská produkce zde sahá až do roku 1883 a současný podnik zaměstnává více jak 700 lidí nejen z Kraje Vysočina. Od roku 2006 vyrábí dřevotřískové desky z dřevěného recyklátu, čímž ročně ušetří více jak půl milionu stromů. Charakter tovární produkce vyžaduje permanentní investice do moderních ekologických technologií, v čemž patří jihlavský závod ke světové špičce. Vědomě přistupuje nejen k životnímu prostředí, ale i ke smysluplnému rozvoji regionu. Více na webu: www.mojekrono.cz

 

Související články

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..