ČAOH a Svaz chemického průmyslu podepsali dohodu o spolupráci

Česká asociace odpadového hospodářství a Svaz chemického průmyslu České republiky podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Obě odborné profesní organizace se dlouhodobě podílí na šíření osvěty různých způsobů nakládání s odpady. S novou odpadovou legislativou se otevírají nové možnosti využití odpadů a s technologickým rozvojem přichází nové pohledy na to, jak z odpadů znovu získat tolik potřebné suroviny pro další výrobu.

ČAOH a SCHP ČR chtějí prostřednictvím nově definované spolupráce přispět k zajištění vyššího povědomí o potřebném rozvoji v oblasti nakládání s odpady a využívání odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu. Česká republika se podobně jako další členské státy Evropské unie vydala na cestu oběhového hospodářství a zavázala se naplnit cíle stanovené balíčkem směrnic EU z roku 2018. Ty mimo jiné předepisují, že členské státy mají do roku 2035 zajistit minimálně 65 % recyklace komunálních odpadů. Takový úkol je samozřejmě náročný a je třeba využít plného časového rámce, který do splnění tohoto cíle jako stát máme. Čím dříve začneme, tím lépe.

Česká asociace odpadového hospodářství sdružuje velmi významnou část firem ze sektoru nakládání s odpady v České republice. Zároveň sdružuje největší kapaity recyklačních technologií v České republice. Členové ČAOH ročně různými způsoby využijí přes 2 230 000 tun odpadů - více zde - Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů.  Jedná se o rozličné způsoby využití odpadů od využití energetického, až po mechanickou recyklaci.

Vývoj v čase a nové technologie ukazují stále nové možnosti, a to jak u energetického využití odpadů, tak u samotné recyklace. Faktem je, že ne všechny odpady je možné recyklovat mechanicky. Nová odpadová legislativa proto obsahuje rovněž možnost tzv. chemické recyklace, tedy jinými slovy například termíckého rozkladu odpadu bez přístupu vzduchu, za vzniku kratších uhlovodíkových řetězců. Při těchto reakcích vznikají z odpadů látky a sloučeniny podobné ropným produktům (nazývané např. syngas, či systézní olej). Jejich výhodou je možnost vyrobit z nich prakticky cokoli, co lze vyrobit z primární ropy, tedy opět např. nové plastové výrobky prvotřídní kvality, nebo různé typy uhlovodíků pro chemický průmysl v nejširším slova smyslu. Svaz chemického průmyslu České republiky sdružuje řadu producentů recyklovaných materiálů a výrobků. SCHP ČR je dlouhodobým propogátorem znovuvyužívání odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu. V chemickém průmyslu jako takovém, mají odpady velkou budoucnost. A odpadové materiály zde mohou získávat zcela nový život v širokém spektru možných aplikací.

Obě profesní organizace, jak ČAOH, tak SCHP ČR, budou i nadále pokračovat ve svých snahách o šíření osvěty a odborných informací o spektru možných způsobů využití odpadů. Podepsaná dohoda o spolupráci bude oběma organizacím a jejich členských základnám v tomto jejich snažení další pomocnou rukou v rámci vzájemné podpory a odborné spolupráce.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

Souvísející články

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..