Ostrava: Aplikace, která Ostravanům poradí, jak na odpady

Odpadová společnost OZO Ostrava, člen České asociace odpadového hospodářství, vytvořila aplikaci pro mobilní telefony, která Ostravanům pomáhá rychle se dostat k informacím o odpadovém hospodářství ve městě. Apka je ke stažení na webu firmy.

„Nová OZO apka přispěje k lepší informovanosti občanů o odpadovém hospodářství v Ostravě. Je určena běžnému obyvateli města, který potřebuje bleskově a pomocí mobilu vyřešit problém spojený s odpady a co nejrychleji najít potřebné informace. Naše mobilní aplikace, jejímž úkolem je usnadnit orientaci ve službách poskytovaných OZO Ostrava, obsahuje osm sekcí vygenerovaných na základě nejčastějších dotazů a vyhledávání na našem firemním webu,“ vysvětluje Vladimíra Karasová z OZO Ostrava a dodává, že jde o aplikaci zacílenou na potřeby občanů, nikoliv firem.

V sekci Sběrné dvory Ostravané naleznou veškeré informace o sběrných dvorech, jejich rozmístění a provozní době, včetně poskytovaných služeb a upřesnění, co vše je zde přijímáno bezplatně a co za poplatek. „Na webových stránkách OZO Ostrava patří sběrné dvory k nejvyhledávanějším tématům. Prostřednictvím apky se lze k těmto informacím dostat rychleji než na webu,“ poznamenává Vladimíra Karasová s tím, že stejně dobře se lze v aplikaci orientovat také v sekci Svoz bioodpadu. Ta obsahuje údaje o termínech svozu v různých částech města. „V Ostravě totiž zimní svoz bioodpadu probíhá jednou za čtyři týdny, v létě jednou za dva. A přechod ze zimního režimu na letní občas bývá pro lidi matoucí. Apka přitom nabízí přehledný kalendář na několik měsíců dopředu,“ zní upřesnění.

Další sekce aplikace, tentokrát s názvem Kam s ním, obsahuje obecné návody, kam který odpad patří. Z této části se lze prokliknout i do jinak samostatné sekce Hledej kontejner, kde jsou data o rozmístění kontejnerů na separaci v Ostravě. „Zatím zde lze najít info o kontejnerech na plast, papír, sklo a elektroodpad, brzy ale přibudou také kontejnery na kuchyňské oleje a textil. Ty sice OZO neobsluhuje, ale jde nám o to, aby naše aplikace přinášela občanům Ostravy ucelené informace,“ pokračuje Vladimíra Karasová a obrací pozornost k další sekci aplikace. Tou je Prodej kompostu a substrátu s informacemi o provozní době kompostárny a rovněž o baleném substrátu prodávaném ve sběrných dvorech. V sekci Reuse centrum Ostrava se zájemci dozvědí, co vše reuse centrum přijímá a jaká je jeho otevírací doba, a po prokliknutí na E-shop zjistí vše o komerčních službách OZO Ostrava pro občany. Zde je možno si nezávazně zkalkulovat cenu vybrané služby, případně si ji rovnou objednat. Kontakty samozřejmě obsahují veškerá základní spojení na OZO Ostrava, včetně prokliku na webové stránky této odpadové společnosti.

Nová aplikace je k stažení pouze na webu. Po kliknutí na ikonu v záhlaví stránky bude uživateli nabídnuta možnost uložení aplikace na plochu mobilního telefonu. „Doufáme, že se nová OZO apka bude uživatelům líbit a urychlí jim nalezení potřebných informací,“ dodává Vladimíra Karasová.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím TZ OZO Ostrava

 

 

Související články o členech ČAOH

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..