Řešením pro nakládání s odpadem obcí může být cementářská pec

Nakládání s odpady se stává jednou z priorit, kterou se aktuálně zabývá řada starostů a vedení obcí. Důvodem jsou postupné změny celého systému odpadového hospodářství. Cílem změn je co největší podíl využití odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu (recyklaci) a u vytříděných a nerecyklovatelných odpadů, jako zdrojů energie. Jednu z velmi efektivních a navíc prakticky bezodpadových cest ukazuje společnost EcoWasteEnergy, člen České asociace odpadového hospodářství.

2

Systém a způsoby nakládání s odpadem se s blížícími se změnami v zákoně dostávají do popředí zájmu obcí. Hlavním důvodem je zpřísňování pravidel pro ukládání odpadu na skládku a postupné navyšování poplatků za skládkování. Od roku 2030 bude platit úplný zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku. Cílem je postupná změna celého systému odpadového hospodářství.

Možností, jak se k této problematice postavit, je několik. Jedna z cest, která je s úspěchem využívána v posledních letech, je zpracování spalitelného odpadu a jeho přeměna na tuhé alternativní palivo. Příkladem, jak odpady účelně a efektivně využívat, je systém firmy EcoWasteEnergy (EWE). 

EWE, dceřiná firma společnosti CEMEX, patří k subjektům dlouhodobě podnikajícím v oblasti nakládání s odpady. Společnost je umístěna nedaleko cementárny CEMEX Prachovice a vyrábí pro ni tuhé alternativní palivo z odpadů, které nelze recyklovat nebo materiálově využít. Tento typ odpadů je mechanicky upraven drcením, a tak i zhodnocen formou tzv. tuhého alternativního paliva pro cementářskou pec. Firmě se tímto způsobem podařilo nahradit více než 3/4 fosilních paliv nebo jiných druhů zdrojů energie.

Velkým přínosem tohoto způsobu je využití odpadů, namísto uložení odpadů na skládku. Výrobou tuhého alternativního paliva z odpadů se odpad stává zdrojem energie pro výrobu slinku v cementářské peci namísto tradičních fosilních paliv.

3

Obce potřebují vzhledem k nové odpadové legislativě a zákazu skládkování najít způsob, jak dál nakládat s odpady, a právě tuhá alternativní paliva by mohla být řešením.

Důvodem je fakt, že jsou vyráběna z odpadů, které by jinak skončily na skládce, protože se nedají dále využít. Jenže právě toto palivo se dá zpracovat v cementárně a obce mohou tak ušetřit peníze, které by jinak zaplatily za skládkování. Určitým motorem změn systému odpadového hospodářství tak mohou být i cementárny, které umí spálit odpad bezezbytkově. O tom, jak celý systém výroby tuhých alternativních paliv funguje, jsme hovořili s Františkem Dvořákem, technickým ředitelem společnosti EcoWasteEnergy.

Můžete vysvětlit, jaké jsou výhody zpracování odpadu, pokud skončí v EcoWaste a následně v cementárně, a nikoli na skládce?

Odpad, který končí někde na skládce, má negativní dopad na životní prostředí. Skládky produkují plyn metan, který se výrazně podílí na změnách klimatu a výrazně ovlivňuje oteplování planety. U nás umíme odpad mechanicky zpracovat, upravit na alternativní palivo a předat k energetickému využití cementárně. Cementárna tím nahrazuje fosilní paliva jako například černé uhlí. Vysoké teploty v cementárenských pecích zaručují bezpečné a bezezbytkové spoluspalování odpadu způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Jak přesně probíhá následné využití odpadu při spalování v cementárně?

Cementárna je považována za nejlepší zdroj pro využití odpadu z toho důvodu, že v rotační peci je velmi vysoká teplota (> 1400 stupňů). Navíc, v případě cementárny nevzniká při spalování další odpad, vše je zpracováváno v rámci procesu výroby cementu. Vyrobené palivo z odpadů má navíc vysoký obsah biomasy a pokud je náhradou za fosilní paliva, tak přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů a redukci CO2. EcoWaste takto ročně zpracovává až 90 000 tun odpadu.

Jaké druhy odpadů se používají na výrobu tuhého alternativního paliva?

Aktuálně vyrábíme tuhé alternativní palivo ze směsi odpadů, kde největší podíl tvoří již vytříděné plasty z třídicích linek. Jsou to tzv. výměty, což je odpad, který nelze jinak využít. Dále využíváme průmyslový odpad, automobilový odpad, papír, textil, nábytek, dřevo a další spalitelný odpad.

1

Je možné vyrobit alternativní palivo ze všech odpadů?

Tuhé alternativní palivo musí splňovat přísné kvalitativní požadavky a při použití nesmí mít nepříznivé dopady na emise ovzduší. Alternativní palivo tedy nelze vyrobit ze všech odpadů. K výrobě paliva využíváme spalitelné odpady, které mají definovanou výhřevnost, chemické složení a odpovídají dané specifikaci. Při výrobě paliva pro cementárnu je vždy nutné odpady zpracovávat tak, aby vznikla homogenní směs, která zajistí stabilní teplotu plamene v rotační peci pro výpal slínku. Naše společnost podporuje hierarchii způsobů nakládání s odpady. Zároveň poskytuje řešení v oblasti odpadového hospodářství.

 

Společnost EcoWasteEnergy je expertem na zpracování různých druhů odpadů, spolupracuje s mnohými obcemi, podniky a nabízí možnost bezpečného a výhodného řešení pro váš odpad.

 

Zdroj: Na webu České asociace odpadového hospodářství s využitím článku iDNES.cz, ze dne 22. března 2023: https://sdeleni.idnes.cz/bydleni/resenim-pro-nakladani-s-odpadem-obci-muze-byt-cementarska-pec.A230321_125546_rea-sdeleni_hradr

 

Související články o členech ČAOH

Zkušební provoz bioplynové stanice v Plazích u Mladé Boleslavi

Kovohutě Příbram vybudovaly pilotní linku na recyklaci lithiových baterií

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..