ČAOH a její členové podporují rozvoj ReUse center

Členové ČAOH úspěšně provozují Reuse centra. Předcházení vzniku odpadů je na prvním místě v tzv. hierarchii nakládání s odpady. Nevytvářet odpad, ale umožnit jeho opětovné použití, neboli snižit množství produkovaných odpadů změnou chování samotných občanů pomáhají tzv. re-use centra a re-use pointy, které jsou u občanů stále oblíbenější a jejichž počet neustále narůstá. Centra umožňují občanům darovat, opravit či renovovat a znovu použít nepotřebné předměty jako je oblečení, nábytek, elektroniku aj., a tak prodloužit životnost těchto věcí a zamezit jejich znehodnocení.

Re-use centra a re-use pointy nabízejí městům a obcím mimořádně zajímavý model nakládání s odpady. Jde o efektivní využívání zdrojů, kdy použité věci nekončí v odpadu, ale jsou vráceny zpět do života. Přidanou hodnotou je pak změna spotřebitelského chování - neboli přijmutí udržitelných spotřebních návyků, smysluplné šetření primárních surovin, energii a ve finále i financí.

Bývají často zřizována jako součást sběrných dvorů, nicméně to není podmínkou. Nemají jednotnou podobu a mohou se specializovat na konkrétní předměty (nábytek, dětské věci, textil apod.). V mnohých re-use centrech lze najít i přidružené designérské obchody, které nabízejí použité výrobky sloužící i jinému účelu, než byl ten původní. Často jsou to například dekorace, či funkční dekorace, kdy výrobky navíc k tomu, že jsou designové, mají i nějaký konkrétní využitelný účel. Oblast působnosti re-use center je tak mimořádně široká a často kromě environmentálního aspektu plní centra také sociálně-ekonomickou roli, kdy na trh přinášejí produkty za dostupné ceny pro skupiny lidí s nízkými příjmy, podporují sociální začleňování, zaměstnanost a rozvoj dovedností v oběhovém hospodářství. Obecně lze říci, že cílem je, aby re-use centra byly pro občany tou první volbou ve chvíli, kdy se budou zbavovat svých nepotřebných, avšak stále hodnotných předmětů. A stejně tak, aby byly využívány jako rovnocenná alternativa k pořizování nového zboží v obchodech.

ozo3

ReUse centra provozuje stále větší počet členských firem ČAOH. Pro příklad si aktuálně představíme jedno moravské centrum a jedno české. Společnost OZO Ostrava provozuje REUSE centrum Ostrava, jakožto společný projekt s městem Ostrava. Občan zde může odevzdat zařízení a vybavení domácnosti, například kuchyňské nádobí a potřeby, nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD a gramodesky, umělecké předměty, hudební nástroje, kočárky, autosedačky, kufry a tašky a další předměty pro domácnost, včetně nábytku, mimo čalouněného. V Ostravě je protihodnotou za vybraný předmět, který si občan odnáší, příspěvek do veřejné sbírky „Veřejná zeleň v Ostravě“. Zároveň se zde věnují osvětové činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu a jeho opětovného využití, ale také na tvořivé workshopy v rámci veřejné dílny. Od minulého roku mohou zde občané využívat i dílnu s šicími stroji, kterou zde OZO, ve spolupráci s organizací Vestibul Interier, zřídilo pro kurzy šití pro začátečníky i pokročilé.

ozo2 ozo ozo4

 

hk2hk3  

Druhým příkladem je ReUse centrum města Hradec Králové. To je je provozováno Hradeckými službami a.s. (člen skupiny Marius Pedersen) ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové a městskými organizacemi Městské lesy Hradec Králové a.s. a Technické služby Hradec Králové a.s. RE-USE projekt zde byl spuštěn již v roce 2020 a v současnosti funguje ve všech královéhradeckých sběrných dvorech a v centru města i v dobročinném bazaru v Kotěrově ulici. „Nepotřebné věci najdou využití u někoho jiného. Prodejem funkčních věcí pomáháme nízkopříjmovým skupinám občanů a zároveň díky vybraným financím podpoříme péči o městskou zeleň. Díky projektu byly zachráněny tisíce věcí, které by jinak skončily na recyklační lince nebo na skládce,“ říká náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek. Od spuštění již bylo získáno na veřejně prospěšné účely přes 800 tisíc korun. „O tom, že si občané projekt oblíbili, svědčí i fakt, že jen za rok 2023 bylo získáno 403 tisíc korun, z toho přibližně 86 tisíc korun činily tržby po třech měsících fungování dobročinného re-use bazaru a věnovány byly Technickým službám Hradec Králové,“ doplňuje náměstek Řádek. Technické služby využijí finance pro výsadbu stromů a na zakládání záhonů v městských parcích. Tržby z re-use pointů ve výši 317 tisíc korun, byly věnovány Městským lesům Hradec Králové na obnovu zeleně.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

 

Související články o členech ČAOH

Zbytky ze stolů hřejí obyvatele měst

Ostrava jako první město v České republice začíná třídit a využívat směsné odpady

Bioplynová stanice v Mladé Boleslavi startuje ostrý provoz

Členové ČAOH využili přes 4 miliony tun odpadů

Společnost ELKOPLAST je novým členem ČAOH, postavila nejmodernější třídící linku v ČR

ČAOH a její členové se aktivně připravují na reporting ESG v oblasti odpadového hospodářství

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

Společnost PETKA CZ otevřela modernizovanou recyklační linku na zpracování PET lahví

Zkušební provoz bioplynové stanice v Plazích u Mladé Boleslavi

Kovohutě Příbram vybudovaly pilotní linku na recyklaci lithiových baterií

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

V Mladé Boleslavi budou jezdit autobusy na bioplyn z odpadu

Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Autobusy budou jezdit na plyn vyrobený ze zbytků jídla. Investorem nové bioplynky je Compag

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Kovohutě Příbram zrecyklovaly 70 tisíc tun olověných odpadů

Recifa - Na stavbě se osvědčilo pěnové sklo

Kronospan: recyklace dřevního odpadu

Časopis Pro města a obce: Havelka - Jak podpořit recyklaci

Zeptali jsme se: Stanislav Cimburek - Recyklace skla v ČR

RUMPOLD - Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře - AQUATEST (Purum)

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

ČAOH se rozrůstá o další zpracovatelskou a recyklační firmu, je jí česká skupina Plastic Union a.s.

OZO Ostrava dále rozvíjí nový systém třídění odpadu

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Český rozhlas - Radiofórum: Petr Havelka k třídění a recyklaci odpadů

Třídění a recyklace dává smysl - dokazuje firma Transform Lázně Bohdaneč

Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Nedej se: Kam s nimi?

Recyklace v praxi - V Kovohutích Příbram vyrobeno přes 50 tisíc tun olova

iDNES - Havelka: Čínský zákaz dovozu odpadů je příležitost pro recyklaci

Dopis SKS, SVPS a ČAOH na obce a města

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

Desatero moderního odpadového hospodářství

Hradec rozšíří svoz bioodpadu, lidé dostanou tašky na třídění

Filtry v železárnách zachytí tisíce tun prachu. Co s ním?

Marius Pedersen a.s. úspěšně provozuje odpadovou bioplynovou stanici v Pradubicích-Rybitví

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Společnost Purum pořádala další akci pro děti i dospělé

Využíváme odpady - Kompost a substrát OZO láká zahrádkáře

Kovohutě Příbram vyrobily přes 48 tisíc tun olova

OZO Ostrava - Vánoční stromečky kompostujeme

Věda, technika a děti v Mníšku pod Brdy

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

ČAOH a její členové se naplno věnují recyklaci a vzdělávání veřejnosti

Den otevřených dvěří v OZO Ostrava

Recyklace odpadů v prax -RUMPOLD

Studie přináší zajímavá čísla - FCC

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..